Vlastniť vodičský preukaz je častou požiadavkou zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov. Počítajú s tým aj rôzne európske projekty, z ktorých sa financujú vzdelávacie kurzy či rekvalifikácie. Možnosť získať vodičák zadarmo mali v tomto roku aj ľudia na Slovensku. Základnou podmienkou bolo, že sa prihlásili na úrade práce ako záujemcovia o zamestnanie. Kurzy v autoškole boli súčasťou projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa, ktorý je financovaný z európskych fondov. Peniaze z tohto projektu pritom mohli získať aj ľudia, ktorí už prácu majú.

Program, z ktorého sa financovala aj autoškola, bol medzičasom ukončený. „Z dôvodu ukončovania národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa, v rámci ktorého bolo zabezpečené financovanie príspevkov na vzdelávacie kurzy pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa už aktuálne neprijímajú a neposudzujú nové žiadosti na poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie,“ informuje na svojej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) s tým, že v rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty.

To, že sa podobný projekt spustí, Finsideru potvrdila aj hovorkyňa ústredia práce Marianna Šebová. „V novom programovom období sa aktuálne pripravuje nový projekt, v rámci ktorého sa budú poskytovať obdobné príspevky na rekvalifikáciu či vzdelávanie tak uchádzačom o zamestnanie, ako aj záujemcom o zamestnanie, a ktorý bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Spustenie projektu sa predpokladá začiatkom roka 2024. Projekty na podporu vzdelávania a prípravy pre trh práce sa realizujú aj v iných členských krajinách Európskej únie,“ zdôrazňuje M. Šebová.

Vodičák na béčko sa neprepláca

Z európskych peňazí sa vôbec neprepláca vodičák na skupinu B. Ide o bežný vodičský preukaz na osobné vozidlo, ktoré má menej ako 3,5 tony a ktoré je určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča. Toto pravidlo bude platné aj v novom projekte, ktorý chystá ústredie práce. „Z tohto projektu je explicitne vylúčená možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B,“ tvrdí M. Šebová. Pri ostatných skupinách sa bude podľa jej slov žiadosť posudzovať a individuálne sa zhodnotí jej účelnosť a hospodárnosť nákladov. Príspevok na vodičák tak nezíska hocikto.

Ústredie zatiaľ konkrétne podmienky na získanie príspevku neprezradilo. Ak budú rovnaké ako v tom predošlom projekte, ľudia budú musieť splniť dve základné podmienky. Žiadateľ bude musieť byť na úrade práce registrovaný ako záujemca o prácu. Nemusí tak ísť o nezamestnaného uchádzača o zamestnanie. Ako záujemca sa totiž môže registrovať aj človek, ktorý už zamestnanie má, je na materskej či rodičovskej dovolenke, študuje na strednej alebo vysokej školy alebo je dôchodcom.

Záujemcom o zamestnanie môže byť v podstate každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Okrem príspevku na vzdelanie môže úrad práce záujemcovi sprostredkovať aj nové zamestnanie či informovať ho o nových pracovných ponukách. Ako záujemca sa môže registrovať aj človek bez práce. V tom prípade nebude mať nárok na dávky v nezamestnanosti.

vodičák
Štát chystá ďalší projekt, v rámci ktorého bude preplácať vodičák (Ilustračné foto: Depositphotos/vodičák)

Druhou podmienkou je výber autoškoly a podanie žiadosti o príspevok. Ústredie práce na to spravidla poskytuje formulár, v ktorom vypĺňa údaje žiadateľ aj autoškola. Platilo tiež, že žiadosť sa podávala ešte predtým, ako sa kurz v autoškole začal. Každá žiadosť sa posudzuje individuálne a môže sa stať, že ju úrad vyhodnotí ako neoprávnenú. Keď žiadosť schváli, môže preplatiť náklady na kurz v plnej výške. Záujemca ho musí aj úspešne dokončiť. Ústredie práce si to poisťovalo uzatvorením dohody o poskytnutí príspevku. Kurz na vodičák tiež musí prebiehať v slovenskej autoškole. Zahraničné kurzy sa nepreplácajú.

Autoškola je pomerne drahá

Človeku, ktorý chce zmeniť prácu a stať sa napríklad profesionálnym vodičom, sa môže registrácia na úrade práce oplatiť. Autoškola na niektoré skupiny je totiž pomerne drahá záležitosť. Celkovo na Slovensku existuje šestnásť skupín oprávnení. Tie definujú napríklad dvojkolesové motorové vozidlá podľa výkonu, klasické vozidlá, nákladné autá či napríklad autobusy. Pri každej skupine platí minimálny vek jeho držiteľa a ďalšie podmienky.

Napríklad vodičák na traktor môže na Slovensku získať každý už od 17 rokov veku. Autoškoly si za tento kurz účtujú 700 až 800 eur. Keď chce niekto pracovať napríklad ako vodič nákladného auta, potrebuje na to vodičák skupiny C. Okrem toho, že v takom prípade už musí mať záujemca aj vodičský preukaz skupiny B, minimálny vek na udelenie tohto vodičského oprávnenia je 21 rokov. Autoškoly si za to účtujú okolo 1 300 eur. V rámci kurzu sa navyše platí aj za psychologický test na kartu vodiča, ktorý stojí zhruba 70 eur.

Keď sa chce niekto stať vodičom autobusu, potrebuje vodičák skupiny D. Aj v tomto prípade platí, že už musí mať oprávnenie na skupinu B a minimálne 24 rokov. Tento kurz v autoškolách stojí okolo 1 100 eur. Vodič autobusu taktiež musí mať absolvované psychologické testy. Ak by mal niekto záujem stať sa vodičom kamiónu, potrebuje mať vodičské oprávnenie skupiny CE. Ide v podstate o kurz na príves k nákladnému autu. V praxi tak budúci kamionista musí mať absolvovaný aj kurz na skupinu C. Kurz v autoškole na skupinu CE stojí okolo tisíc eur.

Vo všetkých prípadoch musí budúci vodič počítať aj s inými poplatkami. Platí sa napríklad 33 eur za kolky pred prvou skúškou. Za každý ďalší pokus po neúspešnom absolvovaní sa platí osem eur. V rámci autoškoly tiež musí každý absolvovať kurz prvej pomoci, ktorý stojí okolo 20 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: