Sprostredkovatelia nebudú ani po pandémii musieť chodiť na skúšky osobne, ale budú ich môcť vykonávať na diaľku. Navrhuje to Národná banka Slovenska (NBS) v opatrení, ktoré dala do pripomienkového konania.


Kým v minulosti sa skúšky vykonávali len prezenčne, počas pandémie umožnila centrálna banka, aby ich sprostredkovatelia robili aj dištančne. NBS teraz konštatuje, že výkon odborných skúšok dištančnou formou prebiehal bez ťažkostí.

„Táto dočasná forma vykonávania odborných skúšok tvorila veľkú väčšinu vykonávaných odborných skúšok aj v čase, keď už bolo možné vykonávať odborné skúšky prezenčne. Návrh opatrenia umožní vykonávať odborné skúšky dištančnou formou aj v bežnom období po zrušení vyhlásenej mimoriadnej situácie. Návrh opatrenia zavedie dištančný spôsob vykonávania odbornej skúšky ako štandardnú formu rovnocennú prezenčnému spôsobu vykonania odbornej skúšky,“ uviedla NBS v dôvodovej správe k návrhu nového opatrenia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: