Dočasné útočisko nie je určené len pre obyvateľov Ukrajiny. Požiadať oň môžu aj cudzí štátni príslušníci, ktorí majú v Ukrajine udelený trvalý pobyt. Upozornila na to advokátska kancelária Vojčík & Partners.


Aby cudzí štátni príslušníci získali dočasné útočisko, musia preukázať, že im bol trvalý pobyt na Ukrajine udelený pred 24. februárom 2022. Ďalšou dôležitou podmienkou podľa advokátskej kancelárie je, že sa nemôžu za bezpečných podmienok vrátiť do krajiny alebo do regiónu pôvodu.

O dočasné útočisko môžu cudzinci požiadať aj vtedy, ak im Ukrajina pred 24. februárom udelila azyl alebo medzinárodnú ochranu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: