Ružový vodičský preukaz, ktorý ľudia po skúškach v autoškole dostávali viac ako desať rokov po vzniku republiky, bude platný len do konca tohto roka. Rozhodla o tom eurosmernica o vodičských preukazoch ešte z roku 2006, ktorá zmenila pravidlá pre vodičské preukazy v krajinách Európskej únie (EÚ). Tým sa musela prispôsobiť aj slovenská legislatíva, podľa ktorej sa platnosť niektorých vodičských preukazov skrátila. Štát tak už vydáva len jeden druh týchto dokladov, ostatné budú čoskoro neplatné.

Podľa prechodného ustanovenia zo zákona o cestnej premávke vodičské preukazy vydané od začiatku roka 1993 do konca apríla 2004 budú platné len do konca decembra 2023. V tomto období ľudia na polícii dostávali ružový vodičský preukaz. Špecifický bol napríklad tým, že na ňom nebol dátum platnosti. Keďže ho úrady na dokladoch nemuseli uvádzať, považovali sa tieto preukazy za časovo neobmedzené. Ešte pred rokom ho malo takmer pol milióna slovenských vodičov.

Keď niekto z nich od januára budúceho roka nebude mať nový vodičský preukaz, môže dostať pokutu. Podľa ministerstva vnútra sa to v podstate považuje za jazdu bez dokladov. Keď niekto potom policajnej hliadke predloží ružový vodičský preukaz, môže dostať pokutu od 33 eur do sto eur. Ľudia majú možnosť odmietnuť zaplatiť pokutu na mieste. Vtedy sa vec postúpi na dopravný inšpektorát, kde sa priestupok bude prešetrovať. Sankcia vtedy môže byť ešte vyššia.

Ružový vodičský preukaz a ďalšie dva vzory

V súčasnosti sa na Slovensku používa päť vzorov vodičských preukazov. Jedným z dôvodov zavedenia eurosmernice je zjednotenie týchto dokladov vo všetkých štátoch EÚ. Preto v priebehu nasledujúcich rokov skončí platnosť aj iných vodičských preukazov. Aj keď sa prestal vydávať ružový vodičský preukaz, na ďalších dvoch verziách preukazu sa dátum platnosti neuvádzal. Preto o ich expiračnej dobe tiež musela rozhodnúť novela zákona o cestnej premávke.

Ružový vodičský preukaz
Ružový vodičský preukaz bude od januára budúceho roka neplatný (Foto: MV SR)

Ďalšie prechodné ustanovenie v legislatíve sa týka vodičských preukazov vydaných od začiatku mája 2004 až do 18. januára 2013. Týmto dokladom sa platnosť skončí na konci roka 2032. V uvedenom období štát ľuďom vydával dva rôzne vzory preukazov bez doby exspirácie. Od 18. januára 2013 už potom vodiči dostávali doklady, na ktorých bola doba platnosti uvedená. Jednotný vzor vodičského preukazu sa na Slovensku začal vydávať od polovice septembra roku 2015.

Po novom tak už každý dostane jednotný vzor dokladu. Bude na ňom meno a priezvisko vodiča, jeho fotografia, dátum a miesto narodenia, ďalej tam sú uvedené dátumy vydania a platnosti, miesto vydania, číslo vodičského preukazu, podpis vodiča či skupiny vodičského oprávnenia. Na zadnej strane je tiež vysvetlené, čo konkrétny údaj na vodičskom preukaze znamená. Na platnom preukaze by tiež mali byť vlajky EÚ a štátny slovenský znak. Podľa ministerstva má aj špeciálne ochranné prvky.

Ružový vodičský preukaz
Nový vzor preukazu. Ružový vodičský preukaz totiž bude od januára budúceho roka neplatný (Foto: MV SR)

Za nový doklad treba zaplatiť

Na to, že ružový vodičský preukaz tento rok končí, začalo ministerstvo vnútra upozorňovať už na konci vlaňajška. Pri počte vydaných dokladov sa totiž obáva aj zvýšeného náporu na úrady pri žiadaní o vydanie nového dokladu. Ľudia to pritom môžu urobiť aj v predstihu. O nový preukaz sa žiada vždy na oddelení dokladov poriadkovej polície príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru či na klientskych centrách. Ministerstvo bude na končiacu platnosť zrejme ešte upozorňovať.

Vodiči musia počítať aj s tým, že za výmenu zaplatia. Pri končiacej platnosti treba zaplatiť 6,50 eura. Nový vodičský preukaz potom dostanú do jedného mesiaca. Keď sa k nemu bude niekto chcieť dostať do dvoch dní, zaplatí ďalších 26 eur. O takzvané urýchlené vydanie musí vodič sám požiadať. Pri žiadosti treba predložiť aj občiansky preukaz a pri vyzdvihnutí nového preukazu treba ten starý odovzdať na oddelení dokladov. Priamo na pracovisku tiež žiadateľovi vyhotovia čiernobielu fotografiu a zosnímajú jeho elektronický podpis.

Vodičský preukaz na osobné auto či motorku potom potom platí ďalších 15 rokov alebo do veku 65 rokov. Po tomto veku je vodičský preukaz platný vždy len päť rokov od potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti. Pruekaz na nákladné vozidlá či kamióny je tiež platný len päť rokov od vydania dokladu o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Vodiči ju musia opäť získať a platnosť si obnoviť aj na vodičskom preukaze. Tieto potvrdenia musia ľudia pri žiadosti vždy predložiť aj na oddelení dokladov.