Od 1. januára tohto roka sa do obdobia 270 dní trvania nemocenského poistenia pri nároku nemocensky poistených matiek na materské započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole. Podmienkou je, že žena školu úspešne dokončí. Týka sa to študentiek, ktoré sú nemocensky poistené alebo spĺňajú podmienky ochrannej lehoty.


Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na účely nároku na materské je tak možné započítať obdobie štúdia. K žiadosti poistenka doloží potvrdenie školy o dobách štúdia a fotokópiu dokladu o ukončení štúdia ako napríklad vysvedčenie o vykonaní záverečnej skúšky, maturitné vysvedčenie či vysokoškolský diplom.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: