Životné minimum od júla 2022 stúpne o 7,5 percenta. Potvrdil to Štatistický úrad SR, ktorý vychádza z medziročného rastu príjmov slovenských domácností na osobu za prvý štvrťrok. Základná suma životného minima podľa návrhu opatrenia rezortu práce tak vzrastie zo súčasných 218,06 eura na 234,42 eura mesačne. Tento parameter rastie každý rok a vždy od júla.


O výslednej sume rozhoduje zákon. Štatistický úrad totiž poskytuje rezortu práce dva ukazovatele, ktoré rozhodujú o navýšení životného minima. Ide o rast cien nízkopríjmových domácností a rast príjmov slovenských domácností na osobu. Na úpravu životného minima sa použije vždy ten s nižšou hodnotou.

Podľa štatistov ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli tohto roka medziročne o 11,7 percenta a príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku boli vyššie ako pred rokom o 7,5 percenta. To v praxi znamená, že na výpočet sa použije rast zárobkov domácností.

„Po deviatich rokoch sa tak životné minimum bude upravovať podľa zmeny príjmov a nie podľa rastu cien,“ spresnil riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva zo Štatistického úradu SR Róbert Vlačuha.

Štatisti potom z percentuálneho rastu vytvoria koeficient, ktorý má v prípade rastu príjmov hodnotu 1,075. Pomocou tohto čísla sa potom počítajú sumy životného minima.

Životné minimum od júla 2022

Ministerstvo práce tak na výpočet životného minima použije koeficient od štatistického úradu. Jeho sumy budú platiť od 1. júla tohto roka až do 30. júna 2023. Jeho samotné zvýšenie je určujúce nielen pre nastavenie dávok v hmotnej núdzi, ale aj pre úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov naviazaných na životné minimum. Niektoré sa zvýšia spolu s ním od júla, iné zase až od januára budúceho roka.

Sumy životného minima (od 1.7. 2022 do 30. júna 2023):

Osoba1.7.2022 – 30.6.20231.7.2021 – 30.6.2022
Jedna plnoletá fyzická osoba234,42 €218,06 €
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba163,53 €152,12 €
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa107,03 €99,56 €
Zdroj: ŠÚ SR (životné minimum od júla 2022)

Ministerstvo práce pomocou životného minima priamo či nepriamo určí, do akej miery stúpnu napríklad rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálny predčasný dôchodok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo nepostihnuteľné sumy pri exekučných zrážkach.

Suma je v súčasnosti napojená aj na niektoré daňové čísla. Ide napríklad o daňový bonus na dieťa, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, hranicu zárobkov, z ktorej sa už musia platiť dane či výšku základu dane, pri ktorej sa kráti nezdaniteľné minimum a platí sa vyššia daň.

Životné minimum od júla 2022
Životné minimum od júla 2022 stúpne o 7,5 percenta. (Ilustračné foto: Pexels)

Vývoj rastu životného minima (2011 – 2022):

OsobaOd 1. júla 2022Od 1. júla 2021Od 1. júla 2020Od 1. júla 2019Od 1. júla 2018Od 1. júla 2017Od 1. júla 2013 – 2016Od 1. júla 2012Od 1. júla 2011
Jedna plnoletá fyzická osoba234,42 €218,06 €214,83 €210,20 €205,07 €199,48 €198,09 €194,58 €189,83 €
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba163,53 €152,12 €149,87 €146,64 €143,06 €139,16 €138,19 €135,74 €132,42 €
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa107,03 €99,56 €98,08 €95,96 €93,61 €91,06 €90,42 €88,82 €86,65 €
Zdroj: ŠÚ SR (životné minimum od júla 2022)

Čo všetko ovplyvňuje životné minimum

Niektoré veličiny sa ale budú od júla meniť inak. Parlament totiž schválil zákon o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý počíta s tým, že sa daňový bonus na dieťa, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku zvýšia a ich výška sa už nebude zvyšovať podľa rastu životného minima. Novelu ešte musí podpísať prezidentka SR Zuzana Čaputová. Dovtedy platí, že spomínané dávky sú na životné minimum stále naviazané.

VeličinaAko sa počítaKedy sa zmení
Daňový bonus na dieťaRovnakým koeficientom zvýšenia ako životné minimumod 1. januára 2023
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD)21-násobok životného minimaod 1. januára 2023
Základ dane, od ktorého sa začína krátiť NČZD92,8-násobok životného minimaod 1. januára 2023
Základ dane, od ktorého sa uplatňuje daň 25 %176,8-násobok životného minimaod 1. januára 2023
Hranica príjmu, z ktorej sa už platí daň za rok 2023Polovica z NČZDod 1. januára 2023
Rodičovský príspevokRovnakým koeficientom zvýšenia ako životné minimumod 1. januára 2023
Prídavok na dieťaRovnakým koeficientom zvýšenia ako životné minimumod 1. januára 2023
Príplatok k prídavku na dieťaRovnakým koeficientom zvýšenia ako životné minimumod 1. januára 2023
Základná suma pri exekučných zrážkachRovnaká suma ako životné minimumod 1. júla 2022
Výška penzie, pri ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok1,2-násobok sumy životného minimaod 1. júla 2022
Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanieRovnaká suma ako životné minimumod 1. júla 2022
Zdroj: MPSVaR (životné minimum od júla 2022)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: