Samosprávy mali už od začiatku tohto roku zabezpečiť zber kuchynského bioodpadu. Napokon dostali na splnenie tejto podmienky ešte pol roka navyše. Výnimka im skončí na konci júna.


Analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská vraví, že obce a mestá musia od 1. júla zabezpečiť triedený zber pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. „Cieľom opatrenia je eliminovať, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. Miera triedenia takéhoto odpadu je na Slovensku slabá a väčšinu kuchynského odpadu Slováci stále vyhadzujú do čiernych nádob určených pre zmesový komunálny odpad končiaci v prevažnej miere na neekologických skládkach,“ hovorí E. Sadovská.

Aj keď zákon požaduje zaviesť triedený zber, stále ponecháva možnosť kompostovať bioodpad doma. Pre túto možnosť sa rozhodli podľa E. Sadovskej mnohé obce, v ktorých prevažujú rodinné domy. „Preto už len do každej domácnosti doplnia kompostéry a doteraz prebiehajúce kompostovanie v rodinných domoch rozšíria aj o kuchynský odpad,“ tvrdí. To sa však nedá zrealizovať vo väčších obciach a mestách, kde sú bytovky a paneláky.