Daňový bonus na dieťa by mal prejsť zásadnými zmenami. Od júla tohto budú rodičia na deti do 15 rokov dostávať 70 eur a na deti nad 15 rokov 40 eur mesačne. Od 1. januára 2023 sa má zvýšiť daňový bonus na deti do 15 rokov na sto eur a bonus na deti nad 15 rokov zase stúpne na 50 eur mesačne.

Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý predložil rezort ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Návrh už 18. mája tohto roka schválila vláda a aktuálne o ňom v takzvanom skrátenom konaní rokuje aj parlament. Po novom by sa sumy daňového bonusu nemali zvyšovať podľa rastu životného minima.

Zmení sa aj to, kto má nárok na bonus. V súčasnosti platí, že ho môžu získať ľudia, ktorí za rok zarobili aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy. Po novom vznikne nárok každému rodičovi s príjmom od jedného eura, ale suma bonusu sa bude odvíjať od výšky zárobku.

Ekonomický portál Finsider v odpovediach na základné otázky vysvetľuje, ako by sa mal po novom počítať daňový bonus na dieťa, kto a na akú výšku bude mať nárok a ako to ovplyvní príjem zamestnanca a živnostníka v praxi.

V článku sa dočítate:

Ako funguje daňový bonus na dieťa v súčasnosti?

Štát pomocou daňového bonusu na deti umožňuje rodičom sčasti pokryť výdavky, ktoré im vznikajú pri ich výchove, prípadne na ich štúdium na vysokej či strednej škole. Bonus si môžu nárokovať zamestnanci, živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Nárok na bonus majú aj daňoví nerezidenti, ak je 90 percent ich príjmu zo zdrojov na Slovensku. Živnostníci či SZČO ale nemôžu vykázať daňovú stratu. Ak majú rodičia príjem zo zamestnania aj podnikania, daniari im ho v prípade splnenia podmienky hranice príjmu nesčítavajú. Posudzuje sa každý príjem zvlášť.

Aká je súčasná výška bonusu a podmienky?

Daňový bonus na dieťa sa čerpá do jeho 25. roku života, ak zároveň chodí na denné štúdium strednej či vysokej školy. Uplatňuje si ho vždy len jeden z rodičov. Nárok naň majú v tomto roku len ľudia, ktorí zarobia aspoň 3 876 eur za celý rok. Zamestnanci musia mesačne zarobiť aspoň 323 eur, predložiť rodný list dieťaťa i potvrdenie o návšteve školy, a nakoniec vo firme vyplniť vyhlásenie na jeho uplatnenie. Živnostníci si ho uplatňujú v daňovom priznaní s rovnakými dokladmi. Daňový bonus na dieťa do šesť rokov je v súčasnosti na úrovni 47,14 eura, na deti od šesť do 15 rokov v sume 43,60 eura a na deti nad 15 rokov na úrovni 23,57 eura.

Ako sa má zvýšiť bonus od júla 2022 a januára 2023?

Od júla tohto roka má byť daňový bonus rozdelený na deti do 15 rokov a na deti nad 15 rokov. Rodičia majú na mladšie deti od júla dostávať 70 eur a na staršie deti 40 eur mesačne. Od 1. januára 2023 sa má zvýšiť daňový bonus na deti do 15 rokov na sto eur a bonus na deti nad 15 rokov zase stúpne na 50 eur mesačne. Ide však o maximálne možné sumy nároku. Reálna výška bonusu sa bude počítať podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí.

Bude o tom rozhodovať percento z takzvaného čiastkového základu dane. Inak povedané, mesačný príjem rodiča očistený od odvodov. V prípade živnostníka pôjde o ročný príjem očistený od odvodov a reálnych či paušálnych výdavkov. Návrh počíta s tým, že najnižší bonus bude začínať vo výške 20 percent z čiastkového základu pri jednom dieťati a s každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Maximálna sadzba bude 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí.

Počet vyživovaných detíPercentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
120 %
227 %
334 %
441 %
548 %
6 a viac55 %
Zdroj: Vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa (daňový bonus na dieťa)

Akým spôsobom sa v súčasnosti počíta bonus pre zamestnanca?

Ilustračné príklady súčasného výpočtu daňového bonusu pre zamestnanca s priemernou mzdou a minimálnou mzdou. Príklady počítajú s uplatňovaním daňového bonusu na jedno dieťa do šesť rokov veku a na jedno dieťa nad 15 rokov veku.

Časť mzdy zamestnancaPríklad č. 1 (suma)Príklad č. 2 (suma)
Hrubá mzda za mesiac1 211 €646 €
Daň z príjmu126,75 €33,79 €
Daňový bonus na deti70,71 €70,71 €
Čistá mesačná mzda992,69 €596,36 €
Čistá mesačná mzda bez daňového bonusu921,98 €525,65 €
Výpočet redakcie Finsideru (daňový bonus na dieťa)

Akým spôsobom sa v súčasnosti počíta bonus pre živnostníka?

Ilustračné príklady súčasného výpočtu daňového bonusu pre živnostníka s vyšším a nižším príjmom. Príklady počítajú s uplatňovaním daňového bonusu na jedno dieťa do šesť rokov veku a na jedno dieťa nad 15 rokov veku. Živnostník platí v oboch príkladoch minimálne odvody, uplatňuje si paušálne výdavky a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Časť príjmu živnostníkaPríklad č. 1 (suma)Príklad č. 2 (suma)
Hrubý príjem za rok24 000 €12 000 €
Sociálne a zdravotné odvody za rok3 205,08 €3 205,08 €
Daň z príjmu272,35 €0 €
Daňový bonus na deti za rok848,52 €848,52 €
Daň za rok 2022Daň na zaplatenie: 576,17 €Daňový preplatok: 848,52 €
Výpočet redakcie Finsideru (daňový bonus na dieťa)
Daňový bonus na dieťa
Daňový bonus na dieťa sa bude počítať podľa príjmu. (Ilustračné foto: Freepik)

Ako sa po novom bude počítať daňový bonus pre zamestnanca?

Od júla tohto roka má byť daňový bonus rozdelený na deti do 15 rokov, za ktoré budú rodičia dostávať 70 eur a na deti nad 15 rokov, na ktoré budú rodičia dostávať sumu 40 eur mesačne. Ide však o maximálne sumy, reálna výška bonusu závisí od príjmu rodiča a počtu detí. Rodič tak dostane bonus podľa výpočtu. Ak je po výpočte bonus vyšší ako je stanovené maximum, rodič dostane len maximálne sumy.

Návrh zákona ale počíta s tým, že ak bude daňový bonus podľa súčasných pravidiel do konca tohto roka pre rodiča výhodnejší ako ten, ktorý má platiť od júla 2022, zamestnávateľ bude zamestnancovi vyplácať výhodnejšou sumu. To isté platí pri ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní za tento rok.

Daňový bonus na dieťa od júla 2022:

Ilustračné príklady výpočtu daňového bonusu od 1. júla 2022 pre zamestnanca s priemernou mzdou a minimálnou mzdou. Príklady počítajú s uplatňovaním daňového bonusu na jedno dieťa do 15 rokov veku a na jedno dieťa nad 15 rokov veku.

Časť mzdy zamestnancaPríklad č. 1 (suma)Príklad č. 2 (suma)
Hrubá mzda za mesiac1 211 €646 €
Odvody zamestnanca za mesiac162,27 €86,56 €
Daňový bonus na deti110 €110 €
Čistá mesačná mzda1 031,98 €635,65 €
Čistá mesačná mzda bez daňového bonusu921,98 €525,65 €
Výpočet redakcie Finsideru (daňový bonus na dieťa)

Od 1. januára 2023 sa má zvýšiť daňový bonus na deti do 15 rokov na sto eur a bonus na deti nad 15 rokov zase stúpne na 50 eur mesačne. Ide však o maximálne sumy, reálna výška bonusu závisí od príjmu rodiča a počtu detí. Rodič tak dostane bonus podľa výpočtu. Ak je po výpočte bonus vyšší ako je stanovené maximum, rodič dostane len maximálne sumy.

Daňový bonus na dieťa od januára 2023:

Ilustračné príklady výpočtu daňového bonusu od 1. januára 2023 pre zamestnanca s priemernou mzdou a minimálnou mzdou. Príklady počítajú s uplatňovaním daňového bonusu na jedno dieťa do 15 rokov veku a na jedno dieťa nad 15 rokov veku.

Časť mzdy zamestnancaPríklad č. 1 (suma)Príklad č. 2 (suma)
Hrubá mzda za mesiac1 211 €646 €
Odvody zamestnanca za mesiac162,27 €86,56 €
Daňový bonus na deti150 €150 €
Čistá mesačná mzda1 076,94€680,62 €
Čistá mesačná mzda bez daňového bonusu926,94 €530,62 €
Výpočet redakcie Finsideru (daňový bonus na dieťa)

Ako sa po novom bude počítať daňový bonus pre živnostníka?

Od júla tohto roka má byť daňový bonus rozdelený na deti do 15 rokov, za ktoré budú rodičia dostávať 70 eur a na deti nad 15 rokov, na ktoré budú rodičia dostávať sumu 40 eur mesačne. Ide však o maximálne sumy, reálna výška bonusu závisí od príjmu rodiča a počtu detí. Rodič tak dostane bonus podľa výpočtu. Ak je po výpočte bonus vyšší ako je stanovené maximum, rodič dostane len maximálne sumy.

Návrh zákona ale počíta s tým, že ak bude daňový bonus podľa súčasných pravidiel do konca tohto roka pre rodiča výhodnejší ako ten, ktorý má platiť od júla 2022, živnostník si môže v daňovom priznaní za tento rok uplatniť pre neho výhodnejšiu sumu.

Daňový bonus na dieťa za rok 2022:

Ilustračné príklady výpočtu daňového bonusu od 1. júla 2022 pre živnostníka s vyšším a nižším príjmom. Príklady počítajú s uplatňovaním daňového bonusu na jedno dieťa do 15 rokov veku a na jedno dieťa nad 15 rokov veku. Živnostník platí v oboch príkladoch minimálne odvody, uplatňuje si paušálne výdavky a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Časť príjmu živnostníkaPríklad č. 1 (suma)Príklad č. 2 (suma)
Hrubý príjem za rok24 000 €12 000 €
Sociálne a zdravotné odvody za rok3 205,08 €3 205,08 €
Čiastkový základ dane6 394,92 €1 594,92 €
Daň na zaplatenie272,35 €0 €
Daňový bonus na deti za rok1 084,26 €848,52 €
Daň za rok 2022Daňový preplatok: 811,91 €Daňový preplatok: 848,52 €
Výpočet redakcie Finsider (daňový bonus na dieťa)

Od 1. januára 2023 sa má zvýšiť daňový bonus na deti do 15 rokov na sto eur a bonus na deti nad 15 rokov zase stúpne na 50 eur mesačne. Ide však o maximálne sumy, reálna výška bonusu závisí od príjmu rodiča a počtu detí. Rodič tak dostane bonus podľa výpočtu. Ak je po výpočte bonus vyšší ako je stanovené maximum, rodič dostane len maximálne sumy.

Daňový bonus na dieťa za rok 2023:

Ilustračné príklady výpočtu daňového bonusu od 1. januára 2023 pre živnostníka s vyšším a nižším príjmom. Príklady počítajú s uplatňovaním daňového bonusu na jedno dieťa do 15 rokov veku a na jedno dieťa nad 15 rokov veku. Živnostník platí v oboch príkladoch minimálne odvody, uplatňuje si paušálne výdavky a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Časť príjmu živnostníkaPríklad č. 1 (suma)Príklad č. 2 (suma)
Hrubý príjem za rok24 000 €12 000 €
Sociálne a zdravotné odvody za rok3 425,88 €3 425,88 €
Čiastkový základ dane6 174,12 €1 374,12 €
Daň na zaplatenie192,17 €0 €
Daňový bonus na deti za rok1 667,01 €371,01 €
Daň za rok 2022Daňový preplatok: 1 474,84 €Daňový preplatok: 371,01 €
Výpočet redakcie Finsideru (daňový bonus na dieťa)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: