Finančná správa tvrdí, že čoraz viac ľudí s hypotékou si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky. Vlani si ich za rok 2022 uplatnilo 23 581 ľudí v celkovej výške 5,6 milióna eur. Medziročne to predstavuje nárast o 1,7 milióna eur. Na štatistiku upozornila hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská s tým, že využiť túto nepriamu formu podpory od štátu môžu daňovníci aj v tomto roku.

Nárok si môžu uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. V prípade ročného zúčtovania je potrebné k žiadosti predložiť zamestnávateľovi aj potvrdenie o zaplatených úrokoch vystavené bankou najneskôr do 15. februára tohto roka. Povinné potvrdenie z banky platí aj v prípade podania daňového priznania.

Kľúčovou podmienkou tejto daňovej úľavy je najmä vek žiadateľa, ktorý je najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver a maximálna príjmová hranica, ktorá je vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky najviac zo sumy 50-tisíc eur, pričom výška bonusu je najviac 400 eur za rok.