Predčasný dôchodok je od júla pre niektorých ľudí ťažšie dosiahnuteľný cieľ. Odchod do predčasného dôchodku skomplikoval rast životného minima, ktorý je naviazaný na jednu z podmienok pre priznanie predčasného starobného dôchodku. Výška dôchodku ľudí, ktorí chcú ísť do penzie skôr, totiž musí presiahnuť 1,2-násobok sumy životného minima. Kým doteraz bola minimálna výška predčasného dôchodku na úrovni 261,70 eura, od júla sa hranica posunula na 281,40 eura mesačne.


Pre penzistov to v praxi znamená, že ak chcú požiadať o skorší odchod do dôchodku, výška ich dôchodkovej dávky v predčasnej penzii musí byť aspoň 281,40 eura. V prípade, že si sporia aj v druhom pilieri, štát na splnenie podmienky počíta štátny dôchodok a ten zo sporenia dokopy. Ak bude vypočítaná výška nižšia ako stanovená hranica, nárok na tento druh dôchodku Sociálna poisťovňa jednoducho zamietne.

Ako sa menila hranica na predčasný dôchodok (tabuľka):

Obdobie, do ktorého spadá dátum priznania dôchodkuSuma životného minimaSuma predčasnej penzie, od ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok
 1. január 2009 – 30. jún 2009 178,92 €/mesačne 214,80 €/mesačne
 1. júl 2009 – 30. jún 2010 185,19 €/mesačne 222,30 €/mesačne
 1. júl 2010 – 30. jún 2011 185,38 €/mesačne 222,50 €/mesačne
 1. júl 2011 – 30. jún 2012 189,83 €/mesačne 227,80 €/mesačne
 1. júl 2012 – 30. jún 2013 194,58 €/mesačne 233,50 €/mesačne
 1. júl 2013 – 30. jún 2017 198,09 €/mesačne 237,80 €/mesačne
 1. júl 2017 – 30. jún 2018 199,48 €/mesačne 239,40 €/mesačne
 1. júl 2018 – 30. jún 2019  205,07 €/mesačne 246,10 €/mesačne
 1. júl 2019 – 30. jún 2020 210,20 €/mesačne252,30 €/mesačne
 1. júl 2020 – 30. jún 2021 214,83 €/mesačne257,80 €/mesačne
 1. júl 2021 – 30. jún 2022218,06 €/mesačne261,70 €/mesačne
 1. júl 2022 – 30. jún 2023234,42 €/mesačne281,40 €/mesačne
Zdroj: Sociálna poisťovňa (predčasný dôchodok)

Podmienkou nie je len výška dôchodku

O nároku na predčasný dôchodok ale nerozhoduje len jeho výška. Žiadateľ musí mať okrem toho 15 rokov dôchodkového poistenia a do dôchodkového veku by mu nemalo chýbať viac ako dva roky. Musí tiež počítať s tým, že pri skoršom odchode do penzie sa mu kráti aj dôchodková dávka. Za každých aj začatých 30 dní, ktoré penzistovi chýbajú do jeho dôchodkového veku prichádza o pol percenta z dôchodku.


Okrem toho, že dôchodca bude v predčasnej penzii dostávať nižšiu dávku, mu môže percentuálne zníženie spôsobiť problémy aj pri schvaľovaní predčasného dôchodku. Ak napríklad požiada o odchod rok pred svojim dôchodkovým vekom, suma dôchodku sa zníži o 6,5 percenta. To zároveň zníži sumu jeho dôchodku, ktorá môže klesnúť pod stanovenú hranicu 281,40 eura mesačne.

Môže sa to stať napríklad žiadateľovi, ktorého zásluhový dôchodok bude podľa poisťovne na úrovni 300 eur. Ale keď požiada o odchod do predčasnej penzie rok pred dosiahnutím svojho dôchodkového veku, Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietne. Po krátení jeho dôchodkovej dávky o 6,5 percenta totiž bude suma na úrovni 280,50 eura. Na splnenie podmienky by mu tak chýbalo necelé euro.

V týchto prípadoch stačí, ak podá žiadosť o pár mesiacov neskôr. Vtedy bude krátenie nižšie a výška dôchodkovej dávky zase vyššia.

Predčasný dôchodok
Získať predčasný dôchodok je od júla ťažšie. (Ilustračné foto: Freepik)

Penzistom sa zvyšuje šanca na schválenie predčasného dôchodku tým viac, čím neskôr oň požiadajú. Zároveň sa im tak zvyšuje aj dôchodková dávka, ktorú budú mesačne dostávať. Žiadateľ by tiež mal myslieť na to, že o predčasnú penziu môže žiadať len vtedy, ak už nepracuje, respektíve neplatí povinné dôchodkové poistenie.

Ak niekto splní všetky podmienky, nárok na skorší odchod do dôchodku mu vznikne odo dňa podania žiadosti. Od tohto dňa bude tiež Sociálna poisťovňa posudzovať všetky podmienky na jeho schválenie. Ak niekomu žiadosť zamietne, môže ju podať ešte raz. Slovenská legislatíva ale hovorí, že žiadosť o predčasný dôchodok môže každý podať najviac dvakrát v kalendárnom roku. Žiadosť sa podáva vždy v pobočke poisťovne podľa miesta trvalého pobytu budúceho penzistu.

Životné minimum mení aj exekučné zrážky

Zmena sumy životného minima zároveň od júla niektorým penzistom aj pomôže. Keďže stúpla z pôvodných 218,06 eura na 234,42 eura mesačne, zmenia sa aj takzvané exekučné zrážky z dôchodku. Suma je totiž v rôznych percentuálnych podobách chránená aj pred exekútormi. Penzistom s dlhmi tak zostane vyšší dôchodok alebo im už exekútor z dôchodku nebude môcť zobrať nič.

Ak ide o prednostnú pohľadávku, musí poberateľovi dôchodku od júla z penzie zostať minimálne suma 234,42 eura mesačne. Ak pôjde o neprednostnú pohľadávku, poberateľovi dôchodku musí zostať aspoň 328,18 eura mesačne.

Suma, ktorá musí penzistovi po exekúcii zostať bude ešte vyššia v prípade, že niekoho vyživuje. Minimálna suma dôchodku sa vtedy zvýši o ďalších 117,21 eura mesačne. V praxi mu z dôchodku po zrážke prednostnej pohľadávky musí zostať aspoň 351,63 eura.

Ešte viac to bude pri neprednostnej pohľadávke. Pri vyživovaní ďalšej osoby sa mu základ dôchodku, ktorý mu musí zostať zvýši o ďalšiu polovicu zo 140 percent sumy životného minima na jednu vyživovanú osobu. Po zrážke neprednostnej pohľadávky tak musí poberateľovi dôchodku zostať minimálne 492,27 eura mesačne.

Koľko musí dôchodcovi s exekúciou zostať od júla 2022:

  • Pri prednostnej pohľadávke minimálne 234,42 eura mesačne.
  • Pri neprednostnej pohľadávke minimálne 328,18 eura mesačne.
  • Pri prednostnej pohľadávke s jednou vyživovanou osobou minimálne 351,63 eura mesačne.
  • Pri neprednostnej pohľadávke s jednou vyživovanou osobou minimálne 492,27 eura mesačne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: