Podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas tretej vlny pandémie povinne zatvorené, môžu požiadať o dotáciu na nájomné do konca apríla tohto roka. Informoval o tom rezort hospodárstva, ktorý dotáciu poskytuje.


Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas prvej vlny, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa.

Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 percent nájomného.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov. Ministerstvo počas tretej vlny vybavilo takmer 5 000 žiadostí v celkovej výške cez päť miliónov eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: