Ministerstvo hospodárstva opäť spúšťa dotácie na nájomné. Prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené alebo bolo obmedzené ich fungovanie počas tretej vlny pandémie, už môžu podávať elektronické žiadosti. Informovala o tom hovorkyňa z rezortu hospodárstva Katarína Matejková.

Maximálne polovica nájmu


Aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze budú žiadať cez prenajímateľov. Peniaze teda dostane priamo prenajímateľ, nie nájomca. Minister hospodárstva Richard Sulík zároveň upozornil, že pri náznaku podvodného konania dotáciu rezort neschváli a postúpi ju príslušným orgánom.

Dotácia bude vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. Najviac však vo výške 50 percent nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Inak povedané, štát poskytne nájomcovi dotácie na nájomné v takej výške, v akej mu nájom odpustí alebo odloží jeho splatnosť prenajímateľ. Najviac však polovicu z nájmu.

Platí tiež, že ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť toto nájomné v rovnako vysokých pravidelných mesačných splátkach do 48 mesiacov.

Dotácie na nájomné budú možno vyššie

„Je pre nás prioritou pomôcť čo najväčšiemu počtu podnikov. Požiadali sme preto Európsku komisiu o zvýšenie maximálnej výšky pomoci súhrne pre jednotlivé podniky podľa odvetví,“ podčiarkol šéf rezortu hospodárstva.

Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 28. februára 2022. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovej stránke ministerstva. Doteraz rezort hospodárstva vyplatil na dotácie na nájomné sumu na úrovni 147 miliónov eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: