Ministerstvo financií mení pravidlá na vyplácanie daňového bonusu. Naďalej bude platiť, že na jeho získanie musí mať rodič ročný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Po novom sa však do tohto príjmu aj príspevky z prvej pomoci, pandemického nemocenského, ošetrovného, príspevkov poskytovaných v rámci aktívnej politiky trhu práce a dotácií poskytovaných kultúrnej obci z Ministerstva kultúry SR.


Parlament dnes schválil zmeny, pretože inak by hrozilo, že pre pandémiu koronavírusu stratí množstvo rodičov nárok na daňový bonus na dieťa. Podľa ministra financií sa to dotkne najmä živnostníkov, ktorí poberali príspevky z prvej pomoci, ktorú vláda vypláca podnikateľom, ktorých zasiahli opatrenia proti koronavírusu. Ak by sa do úvahy brali len ich skutočné tržby, mohli by o daňový bonus prísť.

Vláda odsúhlasila aj to, že všetci podnikatelia si budú môcť dať výdavky na testovanie zamestnancom do daňových nákladov. Bez zmeny zákona by totiž takýto náklad nebol daňovo uznateľný.