Ak niekto požiada o predčasný dôchodok alebo odchádza do riadnej starobnej penzie, nemôže očakávať, že peniaze dostane hneď na ďalší mesiac. Sociálna poisťovňa má na priznanie dôchodku celkovo 60 dní. Tento termín si navyše môže predĺžiť o ďalších 60 dní. Neraz sa preto stáva, že ľudia na priznanie dôchodku čakajú aj štyri mesiace. Dôvodom, prečo to môže trvať tak dlho, je podľa poisťovne čakanie na doklady zo zahraničia, ale aj nepoctiví zamestnávatelia.


Nespokojnosť s pridlhým čakaním na priznanie dôchodku sa často objavuje aj na sociálnych sieťach. Budúci penzisti sa v príspevkoch sťažujú, že Sociálnej poisťovni predložili všetko potrebné a napriek tomu na vybavenie čakajú niekoľko mesiacov. „Uplynuli tri mesiace a namiesto rozhodnutia som obdržal list zo Sociálnej poisťovne, že posúdenie mojej žiadosti sa predlžuje podľa zákona, samozrejme, o ďalších 60 dní. Vďaka týmto represáliám som sa stal neplatičom v zdravotnej poisťovni,“ píše budúci penzista v jednom z príspevkov na sociálnej sieti.

Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr tvrdí, že predĺženie konania je bežný administratívny procesný úkon, ktorý sa, v prípade naplnenia zákonných podmienok, oznamuje účastníkovi konania listom. Čakanie sa pritom môže predĺžiť aj na viac ako 120 dní. Sociálna poisťovňa totiž môže konanie prerušiť. V takom prípade sa zastaví plynutie zákonných lehôt na vydanie rozhodnutia.


Podľa Sociálnej poisťovne sa to deje len vo výnimočných prípadoch ako napríklad vtedy, keď je potrebné kvôli riadnemu rozhodnutiu získať chýbajúce podklady zo zahraničia. „Môže tiež napríklad nastať situácia, že si slovenský zamestnávateľ riadne neplnil svoje povinnosti, v evidencii Sociálnej poisťovne potrebné doklady chýbajú a je potrebné kvôli riadnemu rozhodnutiu nášho klienta dohľadať dokumenty ako napríklad chýbajúce evidenčné listy v archívoch, čo je časovo náročný úkon. O prerušení konania dostane poistenec písomné rozhodnutie,“ vysvetľuje M. Kontúr.

Priznanie dôchodku nekomplikuje nápor žiadostí

Komplikácie pritom nespôsobuje očakávaný zvýšený nápor žiadostí o predčasný dôchodok. Počítalo sa s tým hlavne kvôli zmene zákona, po ktorej sa bude do predčasnej penzie odchádzať neskôr a dôchodková dávka bude nižšia. Nové pravidlá začínajú platiť od polovice mája tohto roka. Nárok na predčasný starobný dôchodok totiž vzniká až odo dňa spísania žiadosti. Ľudia sa tak musia najprv dostať na pobočku poisťovne. Keď portál Finsider tesne po schválení zmien zisťoval obsadenosť pobočiek cez rezervačný systém, vo väčšine krajských miest boli voľné termíny až v júni.

M. Kontúr tvrdí, že po zmene pravidiel síce poisťovňa zaznamenala zvýšený záujem, no nebol v takej miere, ako koncom vlaňajška. Za prvý štvrťrok poisťovňa eviduje 5 557 žiadostí o predčasný starobný dôchodok. Od posledného aprílového týždňa až po 13. máj prišlo 2 500 žiadostí o predčasný starobný dôchodok. Poisťovňa neeviduje počet konaní, v ktorých predĺžila lehotu. Zaznamenáva len počet konaní, v ktorých sa prerušilo plynutie zákonných lehôt.

Ako dlho trvá priznanie dôchodku a prečo mešká v roku 2024?
Ako dlho trvá priznanie dôchodku a prečo mešká v roku 2024? (Illustračné foto: Freepik/priznanie dôchodku)

„K dnešnému dňu evidujeme 91 prerušení konaní o všetkých druhoch dôchodkových dávok v odbore dôchodkových dávok a 3 150 prerušení konaní o všetkých druhoch dôchodkových dávok v odbore zahraničnej agendy. Pod všetkými druhmi dôchodkových dávok rozumieme starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky,“ vymenúva M. Kontúr.

Keďže predčasný penzista nemôže pracovať, po výpovedi v práci a podaní žiadosti o predčasnú penziu mu vznikne druhý problém. Podľa slovenskej legislatívy totiž musí byť každý povinne zdravotne poistený. Čakajúci žiadateľ má len dve možnosti. Buď sa prihlási na úrad práce a stane sa poistencom štátu, alebo si bude zdravotné odvody platiť sám. V tom prípade ich musí platiť v minimálnej výške 97,80 eura mesačne. Osoba so zdravotným postihnutím platí polovicu. Pre budúceho penzistu je výhodnejšie prihlásiť sa na úrad práce, keďže môže dostávať dávku v nezamestnanosti a zároveň nemusí platiť zdravotné odvody.

Dôležitá je príprava, tvrdí poisťovňa

Podľa poisťovne sa ľudia môžu čakaniu vyhnúť prípravou pred podaním žiadosti. „Odporúčame klientom, aby si skontrolovali obdobia svojho dôchodkového poistenia, či ich majú v Sociálnej poisťovni evidované, prípadne doplnili doklady, ak im v evidencii chýbajú. Tieto informácie môžu získať v Elektronickom účte poistenca, ak ho majú aktivovaný, resp. si z neho môžu vyžiadať výpis buď telefonicky alebo mailom v našom Informačno-poradenskom centre, alebo aj osobne v pobočke. Ak sú doklady v poriadku, vybavovanie dôchodku je efektívnejšie a rýchlejšie,“ tvrdí M. Kontúr.

Každý, kto má viac ako 45 rokov a nepoberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, má v účte k dispozícii sekciu s názvom príprava na dôchodok. Nie je to priama žiadosť o dôchodok, ale iba príprava na jej podanie. Používateľovi sú k dispozícii prehľady či informácie o dôchodkovom poistení. Sekcia ponúka aj informáciu o neevidovanom období, v ktorých podľa evidencie dôchodkové poistenie netrvalo. Budúci penzista si tak môže overiť všetky obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy, z ktorého boli odvádzané poistenia a v prípade chýbajúcich údajov ich môže včas predložiť.

V účte je aj prehľad údajov o výpočte dôchodku. Ide o údaje o počte dní dôchodkového poistenia a dosiahnutých vymeriavacích základoch evidovaných Sociálnou poisťovňou, ako aj o všeobecných vymeriavacích základoch a z nich vypočítaných osobných mzdových bodoch. Budúci penzista tam nájde aj prehľad zamestnávateľov, u ktorých poisťovňa eviduje obdobie dôchodkového poistenia od 1. januára 1993. Z tohto prehľadu sa každý dozvie názov zamestnávateľa, ktorý za neho platil poistné či dátum vzniku a zániku poistenia. Poisťovňa odporúča aj archivovať napríklad všetky pracovné zmluvy.

Aj podľa M. Kontúra by mali čakatelia na priznanie dôchodku žiadať o podporu v nezamestnanosti. Nárok má každý, kto bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní. Po priznaní dôchodku sa penzista z úradu musí odhlásiť. Zároveň mu poisťovňa vyplatí penziu aj spätne. Zo sumy sa ale odpočíta vyplatená dávka v nezamestnanosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: