Alzheimerova choroba je zatiaľ ochorením najmä stareckého veku a do veku 65 rokov je výskyt násobne nižší ako výskyt vo vyššom veku. Vedci hovoria, že celosvetovo narastá aj počet mladších pacientov okolo 50 rokov. Rastúci počet prípadov eviduje v posledných rokoch aj poisťovňa Uniqa.


Choroba spadá do pripoistenia kritických chorôb v rámci životného poistenia a dá sa uzatvoriť do veku 65 rokov. „Okamihom vzniku poistnej udalosti je deň, ku ktorému bola poistenému odborným lekárom – neurológom, resp. psychiatrom stanovená pred dosiahnutím veku 65 rokov diagnóza Alzheimerova choroba. Podmienkou je, že príznaky pretrvávali aspoň šesť mesiacov,“ hovorí vedúca tímu likvidácie škôd z poistenia osôb z Uniqa Ľubica Antalová.

Ak sú splnené podmienky pre výplatu poistného plnenia, vypláca sa celková dojednaná výška poistnej sumy, na ktorú boli poistené kritické choroby.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: