Požiare na gréckom ostrove Rodos či v Chorvátsku spôsobili problémy aj slovenským dovolenkárom. Poisťovňa Uniqa upozornila, že ľuďom, ktorí sa musia vrátiť z dovolenky predčasne domov, môže pomôcť poistenie storna zájazdu. To totiž kryje nielen situácie, kedy nemôžeme na dovolenku odcestovať, ale dovolenkárom zachráni peniaze aj vtedy, keď sa musia vrátiť predčasne domov.

„Spolu s poistením storna poplatkov má u nás klient poistené aj prerušenie cesty, čo znamená, že ak je napríklad z dôvodu živelnej pohromy v mieste dovolenky alebo náhleho ťažkého ochorenia alebo úmrtia rodinného príslušníka nutný skorší návrat z dovolenky, poisťovňa uhradí nečerpané služby a spiatočnú cestu,“ vraví manažérka cestovného poistenia v spoločnosti Uniqa Ľubomíra Hricová.

Poistenie storna je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd, ubytovanie či cestovný lístok. Ak si klienti uzatvoria poistenie storna až po zakúpení dovolenky, platnosť poistenia storna sa o niekoľko dní posunie.

„Najčastejšou chybou je, že si klienti uzatvárajú poistenie storna neskoro. Odporúčame klientom uzatvoriť si poistenie storna v deň kúpy/rezervácie zájazdu/ubytovania/cestovného lístka, v tomto prípade platnosť krytia začína hneď od nasledujúceho dňa. Umožňujeme síce uzatvoriť si storno aj po zakúpení cesty, avšak treba rátať s ochrannou lehotou 15 dní. Znamená to, že ak poistná udalosť nastane počas tejto lehoty, klient nemá nárok na poistné plnenie. Je preto dôležité uzatvárať si v tomto prípade poistenie storna v dostatočnom predstihu pred cestou do zahraničia,“ vraví Ľ. Hricová.

Poistenie storna býva súčasťou drahších balíčkov cestovného poistenia. Porovnať jednotlivého produkty cestovného poistenie a ihneď uzatvoriť aj poistenie môžete prostredníctvom tejto kalkulačky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: