Investičná platforma Finax pridala k ponuke ETF fondov aj rizikové životné poistenie pre prípad smrti. Finax sľubuje výhodnejšiu cenu vďaka tomu, že firma vystupuje ako poistník, čo znamená, že ide o skupinové poistenie pre jej klientov.


Minimálna poistná suma dosahuje 5-tisíc eur a maximálna 50-tisíc eur. Cena poistenia závisí od veku klienta. Ľudia od 18 do 35 rokov zaplatia za každých 5 000 eur poistnej sumy ročné poistné vo výške 3,12 eura. Ľudia od 36 do 45 rokov zaplatia 6,86 eura. Klienti vo veku 46 až 55 rokov zaplatia 19,97 eura a klienti od 56 do 65 rokov zase 49,92 eura.

Finax tvrdí, že úmyselne zvolil rastúcu cenu poistenia, pretože starší ľudia majú zvyčajne už vybudovaný majetok a nepotrebujú preto takú vysokú poistnú sumu. „Naopak, mladí ľudia nemali priestor vytvoriť si dostatočný majetok, preto je potreba vykrytia rizík v tomto prípade akútnejšia. Väčšina mladých je aktívna a majú záväzky (deti, hypotéky). Poistné v tomto veku je lacnejšie a nepredstavuje významnú záťaž pre rodinný rozpočet,“ uviedol Finax.