Investičné životné poistenie (IŽP) bolo donedávna symbolom predraženého finančného produktu. Za to, že klienti mali na jednej zmluve životné poistenie spojené s investovaním do podielových fondov, platili výrazne vyššie poplatky, ako keby si oba produkty uzatvorili samostatne. Od januára minulého roku dostalo investičné poistenie novú šancu. Zákon poisťovniam určil, akú časť peňazí, ktorú im klient pošle, musia v prvých troch rokoch investovať. Predtým sa totiž stávalo, že klienti v prvých rokoch väčšinou len platili poplatky a ich sporiaci účet bol preto dlho nulový.

Do konca roku 2019 si poisťovne pri investičných poistkách bežne od klientov pýtali aj deväťpercentný poplatok za uzatvorenie zmluvy. Tento poplatok pritom počítali z celej sumy, ktorú mal klient zaplatiť počas celej doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená. Platil sa pritom vždy na začiatku. Klienti tak v prvých rokoch po uzatvorení zmluvy vôbec neinvestovali, ale namiesto toho splácali vstupný poplatok.

Napríklad, ak niekto uzatvoril investičné životné poistenie na 30 rokov, v prípade poplatku vo výške deviatich percent, platil viac ako dva a pol roka len poplatky. Jeho investičný účet tak bol nulový. Ak sa v tomto období rozhodol zrušiť poistku, poisťovňa mu nič nevyplatila. Toto nastavenie malo za následok, že väčšina ľudí na investičnom poistení prerábala. Priemerne sa totiž zmluvy rušili po siedmych rokoch od ich uzatvorenia. A vtedy bola väčšina ľudí ešte v hlbokom mínuse.

Sprostredkovatelia sa museli uskromniť

Mnohí sprostredkovatelia aj preto už dlhšie investičné životné poistenie obchádzali a namiesto neho klientom uzatvárali dva samostatné produkty – rizikové poistenie a k tomu investovanie. Toto riešenie je jednak výrazne lacnejšie ako IŽP, na druhej strane je aj flexibilnejšie. Samostatné investičné sporenie je totiž možné kedykoľvek prerušiť. No ak ho máme na jednej zmluve spolu s poistkou, nemôžeme ho len tak prestať platiť, pretože zároveň prestaneme platiť poistenie. Ak má niekto dve samostatné zmluvy a dostane sa do finančných problémov, môže na čas prestať s investovaním a platiť si len poistku.

Od januára minulého roku majú poisťovne stanovené, koľko peňazí musia v prvých rokoch investovať. V prvom roku je to najmenej 50 percent zo zaplateného poistného, v druhom roku 60 percent a v treťom 70 percent. Klienti majú zároveň garantované, že ak v prvých troch rokoch zrušia zmluvu, musia dostať odkupnú hodnotu, ktorá musí dosahovať najmenej aktuálnu výšku aktív. Od nej poisťovňa môže odpočítať len zaplatené poistné na stanovené riziká.

Aj keď zákon priamo neobmedzil výšku poplatkov, tieto zmeny znamenali, že poisťovne musia zmeniť aj poplatky. Ak by výšku vstupného poplatku neznížili, znamenalo by to, že ho musia zákazníkom strhávať postupne a teda výrazne dlhšie. Lenže keďže väčšinu zmlúv klienti vypovedia predčasne, mnohí z nich by pravdepodobne tento poplatok ani nestihli splatiť. Poisťovne preto museli zareagovať zlacnením IŽP. „Aktuálne poplatky sa oproti predchádzajúcemu typu investičného životného poistenia výrazne znížili,“ tvrdí špecialistka externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

Poisťovne boli zároveň nútené zmeniť aj spôsob vyplácania provízií finančným sprostredkovateľom. Vstupný poplatok totiž slúži predovšetkým na úhradu nákladov na vyplatenie provízie. Poisťovacie domy sú pritom v prípade investičných poistiek závislé na sprostredkovateľoch. Pretože len málokto príde do poisťovne s tým, že by mal záujem o investičné životné poistenie. Väčšinou musí klientom tento produkt niekto odporučiť.

Investičné životné poistenie dostalo druhú šancu

Ak keďže poisťovne upravili poplatky, museli siahnuť aj na provízie. „V investičnej zložke sa provízie znižovali, v ostatných zložkách zostali nezmenené,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová.

Zmeny v poplatkoch pri investičnom poistení mali podľa poisťovní vplyv aj na výšku a spôsob vyplácania provízií sprostredkovateľom. „V súvislosti s legislatívnymi zmenami sme sa zaoberali novým nastavením investičných produktov a upravili sme províznu schému ako aj prestavili storno provízie v prvých rokoch trvania poistenia,“ povedala hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová.

Jednotlivé poisťovne upravili aj celkové nastavenie IŽP a predstavili nové produkty. Kým Allianz hovorí, že tieto zmeny investičné poistky „opäť dostali do hry“, v Generali sa záujem o tento produkt nezvýšil. „Už dlhodobo pozorujeme klesajúci trend dojednávania investičného životného poistenia. Klienti sa orientujú viac na rizikové životné poistenie a krytie rizík, ktoré súvisia s ich potrebami (krytie rizika úmrtia, invalidity, vážnych chorôb, úrazov), a na vytváranie kapitálu využívajú iné formy produktov. Na trhu je množstvo nástrojov, cez ktoré je možné investovať, a klient bude mať stále na výber. Ani zavedenie legislatívnych zmien preto nespôsobilo zmenu tohto trendu,“ vraví hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová.

Rovnako poisťovňa Uniqa hovorí o presune klientov k rizikovému životnému poisteniu. „Evidujeme dokonca nezanedbateľný nárast záujmu klientov o čisto rizikové poistenie bez sporivej zložky. Napriek poklesu záujmu o IŽP však rastie priemerné poistné na investovanie,“ dodala B. Lipšicová.