Priemerná mzda v krajine je dôležitým parametrom, ktorý ukazuje, ako sa vyvíjajú zárobky v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Jej ročná úroveň potom dáva približný obraz o tom, koľko si ľudia na Slovensku v priemere vedia mesačne zarobiť. Na jej výšku sú naviazané viaceré veličiny. Ide napríklad o minimálnu mzdu či dávky a odvody živnostníkov. Spolu s priemernou mzdou tak rastú aj maximálne sociálne a zásluhové dávky, povinné platby na zdravotné a sociálne poistenie či štátom garantované zárobky.


Minulý rok dosiahla priemerná mzda 1 430 eur. Ešte rok predtým bola na úrovni 1 304 eur, čo je nárast o 126 eur a 9,7 percenta. V nominálnom vyjadrení podľa štatistikov rástla najrýchlejšie za posledných 19 rokov. Priemerné platy medziročne stúpli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach ekonomiky, no reálne mzdy rástli len v deviatich z nich. Inak povedané, rast zárobkov v ostatných segmentoch nedokázal predbehnúť infláciu.

Na dávkach či odvodoch sa rast priemernej mzdy neprejaví okamžite. Ako prvá sa bude prehodnocovať maximálna výška dávky v nezamestnanosti. Tá sa vďaka nárastu priemernej mzdy zvýši od júla tohto roku. Nová maximálna suma bude potom platiť do konca júna budúceho roka. Ostatné maximálne dávky sociálneho poistenia sa zvýšia až od začiatku budúceho roka. To sa týka aj mesačných odvodov či minimálnej mzdy.

Zmenia sa sociálne dávky a odvody

Medzi dávky sociálneho poistenia, ktoré ovplyvní priemerná mzda, patrí materské, tehotenské, nemocenské, ošetrovné a podpora v nezamestnanosti.

Priemerná mzda z vlaňajška sa najskôr premietne do maximálnych dávok v nezamestnanosti. Ich najvyššia možná úroveň platí vždy od začiatku júla daného roka do konca júna nasledujúceho roka. Maximálna podpora v nezamestnanosti sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy. To znamená, že najviac peňazí dostanú tí ľudia, ktorí zarábali aspoň 2 860 eur.

Maximálna suma dávky za 31 dní stúpne zo súčasných 1 329,10 eura na 1 457,50 eura mesačne. V mesiaci, ktorý má 30 dní, dávka v súčasnosti dosahuje sumu 1 286,20 eura mesačne. Od júla stúpne na 1 410,50 eura. Skutočná výška dávky závisí od príjmu, pričom nezamestnaní dostávajú približne polovicu svojej hrubej mzdy.

Dávka v nezamestnanosti od júla 2024 (tabuľka):

DávkaDo 30. júna 2024Od 1. júla 2024
Maximálne dávky v nezamestnanosti za 30 dní1 286,20 eura1 410,50 eura
Maximálne dávky v nezamestnanosti za 31 dní1329,10 eura1 457,50 eura
Výpočet: Finsider (Ako sa zmenia dávky a odvody v roku 2024 a 2025)

Zvyšné dávky zo sociálneho poistenia stúpnu až od januára budúceho roka. Vďaka priemernej mzde sa zvýši takzvaný maximálny denný vymeriavací základ. Ten stúpne zo súčasných 85,7425 eura na 94,0274 eura.

Napríklad materská dávka sa počíta ako 75 percent vymeriavacieho základu rodiča. Bez ohľadu na to, aký príjem mal rodič pred nástupom na materskú, v budúcom roku dostane za 30-dňový mesiac maximálne 2 115,70 eura a pri 31-dňovom mesiaci zase 2 186,20 eura. Maximum dostanú len rodičia, ktorí zarábajú viac ako 2 860 eur mesačne v hrubom. Skutočná suma dávky závisí od príjmu zamestnanca alebo sumy, z ktorej podnikatelia platia odvody.

V budúcom roku si prilepšia aj ženy, ktoré pôrod ešte len čaká a požiadajú o tehotenské dávky. Tehotná žena môže od januára dostať minimálne 282,10 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 291,50 eura za mesiac, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 423,20 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 437,30 eura pri 31-dňovom mesiaci. Reálna výška tehotenského predstavuje minimálne desať a maximálne 15 percent vymeriavacieho základu alebo mesačného zárobku tehotnej ženy.

Ako sa zmenia dávky a odvody v roku 2024 a 2025?
Ako sa zmenia dávky a odvody v roku 2024 a 2025? (Ilustračné foto: Freepik)

Materské a tehotenské dávky od roku 2025 (tabuľka):

Dávka20242025
Maximálna materská za 30 dní1 929,30 eura2 115,70 eura
Maximálna materská za 31 dní1 993,60 eura2 186,20 eura
Minimálne tehotenské za 30 dní257,30 eura282,10 eura
Minimálne tehotenské za 31 dní265,90 eura291,50 eura
Maximálne tehotenské za 30 dní385,90 eura423,20 eura
Maximálne tehotenské za 31 dní398,80 eura437,30 eura
Výpočet: Finsider (Ako sa zmenia dávky a odvody v roku 2024 a 2025)

Prilepšia si aj ľudia, ktorí budú od januára ošetrovať člena rodiny. Reálna výška ošetrovného je 55 percent vymeriavacieho základu od prvého dňa. Maximálne denné ošetrovné bude od budúceho roka na úrovni 51,72 eura. Ide o klasickú dávku krátkodobého ošetrovného, ktorá sa vypláca maximálne 14 dní. Za tie Sociálna poisťovňa vyplatí najviac 724 eur.

Ak bude niekto od januára budúceho roka na péenke, maximálna výška jeho nemocenského za prvé tri dni bude 23,50 eura na deň. Od štvrtého dňa bude dostávať maximálne 51,72 eura. V prípade, že bude niekto chorý 30 dní, dostane maximálne 1 466,80 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca bude najvyššia dávka na úrovni 1 518,50 eura. Aj v tomto prípade platí, že skutočná výška dávky závisí od príjmu. Dávka môže byť aj krátená o polovicu, ak sa niekto stal práceneschopným kvôli alkoholu alebo omamným látkami.

Nemocenské a ošetrovné od roku 2025 (tabuľka):

Dávka20242025
Maximálne nemocenské za 30 dní1 337,64 eura1 466,80 eura
Maximálne nemocenské za 31 dní1 384,80 eura1 518,50 eura
Maximálne ošetrovné za 14 dní660,30 eura724 eur
Výpočet: Finsider (Ako sa zmenia dávky a odvody v roku 2024 a 2025)

Živnostníci si priplatia

Priemerná mzda už tradične zvýši aj minimálne zdravotné a sociálne odvody, ktoré platí približne 80 percent živnostníkov. Automaticky tak spolu s priemernou mzdou od budúceho roka vzrastie aj minimálny vymeriavací základ zo súčasných 652 eur na 715 eur mesačne. Z tejto sumy sa potom podľa percentuálnej sadzby platia najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. V tomto roku posielajú živnostníci do oboch spolu minimálne 285,49 eura, po novom budú odvádzať 344,27 eura mesačne.

Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne je pre živnostníka na úrovni 15 percent z vymeriavacieho základu. Pri ľuďoch so zdravotným postihnutím je sadzba polovičná. Minimálne klasické preddavky na zdravotné poistenie tak v budúcom roku celkovo vzrastú z pôvodných 97,80 eura na 107,25 eura mesačne. Tí so zdravotným postihnutím budú platiť 53,62 eura mesačne.

Pri sociálnom poistení živnostník platí sadzbu 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta putuje do rezervného fondu. Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne od januára budúceho roka stúpnu zo súčasných 216,13 eura na 237,02 eura mesačne.

Spolu s minimálnym vymeriavacím základom stúpne od januára aj maximálny. Ten platí len pri sociálnom poistení, pri zdravotných odvodoch bol v minulosti zrušený. Maximálny vymeriavací základ je najvyššia suma, z ktorej sa vypočíta mesačné poistné. Od januára stúpne zo súčasných 9 128 eur na 10 010 eur mesačne. Počíta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Zo zárobkov nad touto hranicou sa už sociálne poistenie neplatí.

Priemerná mzda môže ovplyvniť aj budúcoročnú minimálnu mzdu. Ak sa na jej výške nedohodnú zamestnávatelia a zamestnanci v spolupráci so štátom, automaticky sa určí ako 57 percent vlaňajšej priemernej mzdy spred dvoch rokov. V tomto prípade by sa brala do úvahy práve priemerná mzda z vlaňajška. Minimálna mzda by podľa automatu v budúcom roku stúpla po zaokrúhlení zo súčasných 750 eur na úroveň 816 eur mesačne.

Minimálne odvody od roku 2025 (tabuľka):

RokMinimálne sociálne odvody (€)Minimálne zdravotné odvody (€)Minimálne odvody spolu (€)
2024216,1397,80313,93
2025237,02107,25344,27
Zvýšia sa o:20,899,4530,34
Výpočet: Finsider (Ako sa zmenia dávky a odvody v roku 2024 a 2025)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: