Odborníci, poisťovne, ale aj prax hovoria, že cestovné poistenie je povinnou výbavou pri cestách do zahraničia. Trh pritom ponúka rôzne formy individuálneho poistenia alebo krytie vo forme už zostavených balíčkov. Rozdiel je aj v tom, keď si niekto uzatvára dlhodobé a krátkodobé cestovné poistenie. Keď si ich ľudia porovnajú, môžu ušetriť aj nemalé peniaze.


Pri zdravotných problémoch tiež platí, že keď nejaká krajina patrí do Európskej únie (EÚ) a cestujúci tam môžu využiť takzvaný európsky preukaz zdravotného poistenia. Problém je v tom, že za niektoré zdravotné výkony si môžu v cudzine účtovať služby navyše. Okrem toho platí, že preukaz kryje len zdravotné problémy a cestovné poistenie aj úrazy, batožinu či storno.

Krátkodobé cestovné poistenie:

 • Krátkodobé cestovné poistenie sa uzatvára na dobu určitú.
 • Uzatvára sa na jednorazovú cestu do zahraničia.
 • Poistné krytie trvá spravidla niekoľko dní až týždňov.
 • Poistenie sa musí uzatvárať vždy pred prekročením hraníc.
 • Je pre ľudí, ktorí počas roka cestujú do zahraničia ojedinele.
 • Klient si vie poistenie lepšie prispôsobiť špecifikácii zahraničnej cesty.
 • Poistenie sa vie lepšie nastaviť na konkrétnu krajinu alebo krajiny.
 • Poistenie sa vie lepšie nastaviť na limit pri poistení storna poplatkov.
 • Cena poistenia závisí od počtu poistených osôb a cieľa či dôvodu cesty.
 • Jednorazové poistenie za osobu sa pohybuje vo výške jedného eura a viac na deň.
 • Cestovná poistka môže kryť:
  • liečebné náklady a asistenčné služby,
  • náklady spojené s ochorením Covid-19,
  • úrazové poistenie,
  • poistenie batožiny,
  • poistenie zodpovednosti,
  • krytie storno poplatkov.
Krátkodobé cestovné poistenie
Krátkodobé cestovné poistenie je určené najmä pre ľudí, ktorí necestujú pravidelne (Ilustrácia: DALL-E)

Dlhodobé cestovné poistenie:

 • Dlhodobé cestovné poistenie sa uzatvára na jeden rok.
 • Je pre ľudí, ktorí počas roka často cestujú do zahraničia.
 • Klient nemusí uzavrieť poistenie pri každej ceste do cudziny.
 • Základné poistenie môže stáť od 20 eur do 30 eur za rok.
 • Poistenie, ktoré zahŕňa batožinu, zodpovednosť a úraz, stojí 50 eur ročne a viac.
 • Riziká, ktoré môžu byť pri cestách do cudziny. rôzne, si musí klient nastaviť dopredu.
 • Klient si musí dopredu nastaviť aj územnú platnosť poistenia.
 • Čím viac krajín poistenie zahŕňa, tým je poistenie drahšie.
 • Pri poistení storna poplatkov sa nastavuje celkový limit, ktorý nemusí stačiť.
 • Základné celoročné cestovné poistenie dovoľuje vycestovať do jednej krajiny na 45 až 60 dní.
 • Poistenie s vyšším limitom vycestovania je na dobu do 90 až 365 dní.
 • Cestovná poistka môže kryť:
  • liečebné náklady a asistenčné služby,
  • náklady spojené s ochorením Covid-19,
  • úrazové poistenie,
  • poistenie batožiny,
  • poistenie zodpovednosti,
  • krytie storno poplatkov.
krátkodobé cestovné poistenie
Trh ponúka dlhodobé a krátkodobé cestovné poistenie. Rozdiel je hlavne v cene poistky. (Illustračné foto: Freepik)

Dlhodobé a krátkodobé cestovné poistenie (porovnanie ceny):

Príklad č. 1 – Krátkodobé cestovné poistenie do Spojeného kráľovstva:

 • Účelom cesty do Spojeného kráľovstva je dovolenka v trvaní 14 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena dovolenky dosiahla úroveň 2 500 eur (letenky + ubytovanie).
 • Do Anglicka cestujú dve plnoleté osoby a cestovné poistenie kryje obidve osoby.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Axa – 59,26 €

Príklad č. 2 – Dlhodobé cestovné poistenie do európskych krajín:

 • Účelom je šesť ciest na dovolenku v európskych krajinách .
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie dlhodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj storno poplatky.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Do Anglicka cestujú dve plnoleté osoby a cestovné poistenie kryje obidve osoby.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Union – 63 €

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: