Rozdiel medzi priemerným platom zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním a pracovníka so stredoškolským vzdelaním na Slovensku predstavuje 41 percent. Aj v iných krajinách Európy zamestnanci s vysokoškolským titulom predbehnú vo výške platu pracovníkov so strednou školou.


Nasvedčujú tomu dáta medzinárodného portálu Paylab.com, ktorý vykonal analýzu v 16 štátoch. Medzi nimi aj na Slovensku, kde analýza prebehla z údajov zo mzdového portálu Platy.sk.

Podobne ako na Slovensku sú platové rozdiely aj v Poľsku či Chorvátsku. Spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) nižší rozdiel miezd medzi zamestnancami s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním vykazuje Česká republika, a to 36 percent, mierne vyšší rozdiel zase Maďarsko.

Najvyšší platový rozdiel je prítomný v Bosne a Hercegovine, kde sú zárobky zamestnancov s ukončeným stredoškolským vzdelaním o 58 percent nižšie ako ľudí s vysokoškolským titulom. Najnižší rozdiel v mzdách je vo Francúzsku, a to 18 percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: