Záujem o flexibilné úväzky medzi zamestnancami stúpa, ich ponuka ale v priebehu minulého roka vzrástla iba u štvrtiny firiem. Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Grafton, podľa ktorého je Slovensko v tejto oblasti dlhodobo pozadu oproti iným krajinám Európskej únie (EÚ).


Na túto formu spolupráce oslovuje svojich zamestnancov, ktorí sú aktuálne na rodičovskej dovolenke, takmer 40 percent zamestnávateľov. Viac ako jedna tretina spoločností (38 %) využíva skrátené alebo čiastočné pracovné úväzky len výnimočne, menej často ich využíva štvrtina (26%) firiem. Ďalších 30 percent túto formu zamestnávania vôbec nevyužíva.

Najčastejšie využívajú zamestnávatelia čiastočné alebo skrátené úväzky na podporu preťažených zamestnancov alebo na preklenutie času, kedy sa nedarí nájsť zamestnancov na plný pracovný úväzok (zhodne 33 %). O percento menej firiem ich využíva na dosiahnutie lepšej flexibility na pracovisku.

Pre celý rad spoločností potom tieto úväzky predstavujú možnosť pokryť dočasné potreby a momentálne sezónne výkyvy (23 %), či obdobia, kedy nechcú alebo nemôžu najať zamestnancov na plný pracovný úväzok (20 %).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: