Za prvých desať mesiacov tohto roka stúpol medziročne záujem o pripoistenia v rámcipovinného zmluvného poistenia (PZP) o viac ako 50 percent. V porovnaní s rokom 2019 až o 65 percent. Vyplýva to z analýzy PZP poisťovne Wüstenrot. Ide napríklad o pripoistenia za škody spôsobené búrkou, povodňou, víchricou či zverou.

„Za posledné tri roky evidujeme výrazný nárast pri oboch druhoch pripoistení. Ako voči živelným škodám, tak voči škodám, ktoré spôsobuje stret so zverou,“ podotýka analytička Wüstenrotu Zuzana Adamcová. Z hľadiska absolútnych čísiel v roku 2021 dominoval záujem pripoistiť si práve škody spôsobené divou zverou.

Na druhom mieste je pripoistenie pred búrkami, povodňami, víchricami a ďalšími živlami. Tretie najčastejšie pripoistenie predstavuje krytie škôd na čelných, bočných či zadných sklách automobilu. Samotné pripoistenia k PZP majú tendenciu využívať najmä majitelia so starším autom

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: