Odborníci z praxe hovoria, že pri cestovaní za hranice je cestovná poistka povinnou výbavou. Neplatí to pritom len pre krajiny, ktoré sú mimo Európskej únie (EÚ), v rámci ktorých platí aj európsky preukaz poistenca. Ten na mnohé zdravotné ťažkosti stačiť nemusí. Cestovné poistenie navyše okrem zdravia kryje aj batožinu, zodpovednosť za škodu či storno poplatky. O to viac je teda dôležité v prípade cestovania do krajín mimo EÚ.


Poisťovne na trhu ponúkajú rôzne balíky, ale spravidla si podobu poistky môže každý vyskladať podľa svojich potrieb. Jeho základnou zložkou je krytie liečebných nákladov, asistenčné služby či poistenie spojené s ochorením Covid-19. Zvyšné riziká je možné si pripoistiť, prípadne sú v základnom balíku poistenia. O cene poistky rozhoduje cieľová destinácia, plánované športové aktivity, počet poistených osôb, trvanie cestovného poistenia a zložky, ktoré zahŕňa.

Každé nastavenie cestovnej poistky môže byť individuálne a špecifické. Preto vo všeobecnosti nie je možné uviesť, aká je paušálna cena cestovného poistenia. Portál Finsider preto pripravil seriál článkov zameraných na ilustračné príklady ciest do zahraničia, v rámci ktorých uvádza aj najnižšie ceny cestovného poistenia, rôzne cieľové destinácie a čo všetko poistka kryje. V prvej časti rozoberie cestovné poistenie do USA. K výpočtom je použitá kalkulačka cestovného poistenia.

Cestovné poistenie do USA

Príklad č. 1 – Dovolenka v USA:

 • Účelom cesty do USA je dovolenka v trvaní 14 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena dovolenky dosiahla úroveň 4 000 eur (letenky + ubytovanie).
 • Do USA cestujú dve plnoleté osoby a cestovné poistenie kryje obidve osoby.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Generali – 174,90 €

Čo všetko kryje cestovné poistenie do USA:

Poistné krytiePoistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady200 000 €
Repatriácia, transporty, návrat a sprevádzanieÁNO
Zásah horskej služby len v zahraničí7 000 €
Zuby150 €/max. 300 €
Riziko súvisiace s terorizmomNIE
Smrť v dôsledku úrazu5 000 €
Trvalé následky úrazu10 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku a zdraví50 000 €
Poistenie batožiny1 000 €
Strata dokladov350 €
Lúpež, krádež a strata platobnej karty350 €
Elektronika a športové vybavenie333,33 €
Omeškanie batožiny100 €
Storno poplatky4 000 €/5 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta alebo predčasný návrat500 €
Tel. asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-19200 000 €
Ubytovanie pri Covide-1950 €/noc, max. 14 nocí
Náklady na návrat do SR pri Covide-191 000 €/osoba
Výpočet Finsideru/cestovné poistenie do USA

Príklad č. 2 – Pracovná cesta do USA:

 • Účelom cesty do USA je pracovná brigáda na stavbe v trvaní 10 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena cesty dosiahla úroveň 700 eur (letenka).
 • Do USA cestuje jedna plnoletá osoba.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Axa – 60,68 €

Čo všetko kryje cestovné poistenie do USA:

Poistné krytiePoistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady200 000 €
Repatriácia a transportyÁNO
Návrat do miesta bydliska500 €/20 % spoluúčasť
Zásah horskej služby v zahraničíÁNO
Zuby400 €
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby150 €/noc, max. 10 nocí
Riziko súvisiace s terorizmom100 000 €
Smrť v dôsledku úrazu10 000 €
Trvalé následky úrazu20 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku20 000 €
Zodpovednosť za škody na zdraví40 000 €
Poistenie batožiny750 €
Poistenie vecí375 €
Strata dokladov160 €
Lúpež, krádež a strata platobnej kartyNIE
Elektronika a športové vybavenie375 €
Omeškanie batožinyNIE
Storno poplatky700 €/10 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta25 €/deň, max. 200. €
Predčasný návratskutočné náklady
Tel. asistenčná službaÁNO
Právna asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-19ÁNO
Ubytovanie pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Náklady na návrat do SR pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Výpočet Finsideru/cestovné poistenie do USA
cestovné poistenie do USA
Cestovné poistenie do USA nemusí byť drahé. (foto Finsider: Peter Csernák/cestovné poistenie do USA)

Príklad č. 3 – Lyžovanie v USA:

 • Účelom cesty do USA je lyžovanie v Aspene v trvaní 14 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena cesty dosiahla úroveň 8 000 eur (letenky + ubytovanie + lyžovanie).
 • Do USA cestujú dve plnoleté osoby a dve deti. Cestovné poistenie kryje všetky osoby.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Generali – 327,93 €

Čo všetko kryje cestovné poistenie do USA:

Poistné krytiePoistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady200 000 €
Repatriácia, transporty, návrat a sprevádzanieÁNO
Zásah horskej služby len v zahraničí7 000 €
Zuby150 €/max. 300 €
Riziko súvisiace s terorizmomNIE
Smrť v dôsledku úrazu5 000 €
Trvalé následky úrazu10 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku a zdraví50 000 €
Poistenie batožiny1 000 €
Strata dokladov350 €
Lúpež, krádež a strata platobnej karty350 €
Elektronika a športové vybavenie333,33 €
Omeškanie batožiny100 €
Storno poplatky8 000 €/5 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta alebo predčasný návrat500 €
Tel. asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-19200 000 €
Ubytovanie pri Covide-1950 €/noc, max. 14 nocí
Náklady na návrat do SR pri Covide-191 000 €/osoba
Výpočet Finsideru/cestovné poistenie do USA

Príklad č. 4 – Športovanie v USA:

 • Účelom cesty do USA je vykonávanie rizikových športov v trvaní 7 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena cesty dosiahla úroveň 5 000 eur (letenka + ubytovanie).
 • Do USA cestujú tri plnoleté osoby a cestovné poistenie kryje všetky osoby.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Axa – 313,02 €

Čo všetko kryje cestovné poistenie do USA:

Poistné krytiePoistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady200 000 €
Repatriácia a transportyÁNO
Návrat do miesta bydliska500 €/20 % spoluúčasť
Zásah horskej služby v zahraničíÁNO
Zuby400 €
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby150 €/noc, max. 10 nocí
Riziko súvisiace s terorizmom100 000 €
Smrť v dôsledku úrazu10 000 €
Trvalé následky úrazu20 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku20 000 €
Zodpovednosť za škody na zdraví40 000 €
Poistenie batožiny750 €
Poistenie vecí375 €
Strata dokladov160 €
Lúpež, krádež a strata platobnej kartyNIE
Elektronika a športové vybavenie375 €
Omeškanie batožinyNIE
Storno poplatky5 000 €/10 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta25 €/deň, max. 200. €
Predčasný návratskutočné náklady
Tel. asistenčná službaÁNO
Právna asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-19ÁNO
Ubytovanie pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Náklady na návrat do SR pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Výpočet Finsideru/cestovné poistenie do USA

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: