Manželský pár zo stredného Slovenska na konci augusta cestoval na krátku dovolenku do Grécka. Napriek tomu, že do zahraničia chodia pravidelne a cestovná poistka je pre nich samozrejmosťou, tentokrát na ňu pred odchodom zabudli. Cestovné poistenie si tak začali vybavovať až v momente, keď boli za hranicami. Problém je v tom, že keď si niekto chce cestovné poistenie uzatvoriť až po vycestovaní, poisťovňa mu ju síce predá, ale môže si uplatniť si ochrannú lehotu. Počas nej krytie nefunguje.

Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik upozorňuje, že niektoré poisťovne na slovenskom trhu vyslovene uvádzajú, že cestovná poistka uzatvorená zo zahraničia začína platiť až o päť či šesť dní od dátumu uzavretia zmluvy. „Tieto poisťovne pri cestovnom poistení uplatňujú tzv. čakaciu dobu, počas ktorej klient nie je chránený a nezíska poistné plnenie. Čakacia doba sa v týchto poisťovniach neuplatňuje len vtedy, ak nová zmluva bezprostredne nadväzuje na predchádzajúcu zmluvu o cestovnom poistení,“ vysvetľuje analytik. Poisťovne sa takto chránia proti prípadným podvodom, aby si niekto neuzatvoril poistenie až vo chvíli, keď ochorie alebo sa mu stane úraz.

Druhá skupina poisťovní vo všeobecných poistných podmienkach neuvádza, že by poistenie nemohlo byť uzavreté aj zo zahraničia. „To znamená, že prekážkou platnosti poistnej ochrany nie je situácia, keď si jednorazové cestovné poistenie uhradíte počas cesty na dovolenku. Poistná ochrana začína platiť od času označeného na poistnej zmluve, avšak nie skôr, ako bolo zaplatené poistné. Úhrada poistného je podmienkou, aby poistenie vstúpilo do platnosti. Pri uzavretí zmluvy cez webový formulár, aplikáciu, SMS alebo e-mail sa podľa jeho slov za deň úhrady považuje ten deň, kedy bolo poistné odpísané z účtu poistníka,“ tvrdí M. Búlik.

Cestovná poistka s ochrannou lehotou

Napríklad poisťovňa Kooperativa umožňuje uzatvoriť cestovné poistenie aj po prekročení hraníc Slovenska, no v takom prípade platí päťdňová ochranná lehota. To znamená, že krytie poistnou zmluvou platí až po jej uplynutí. Allianz – Slovenská poisťovňa zase uplatňuje šesťdňovú čakaciu lehotu. Výnimku u nej tvorí uzatvorenie nadväzujúceho cestovného poistenia. Ak už je dovolenkár v zahraničí a rozhodne sa predĺžiť si pobyt, môže si pred skončením platného cestovného poistenia uzatvoriť nové a nebude musieť čakať, kým začne platiť.

Cestovná poistka v Uniqe kúpená až za hranicami zase začne platiť najskôr od piateho dňa po uzatvorení zmluvy. Poisťovňa Generali deklaruje, že ak si niekto uzatvorí cestovné poistenie až po vycestovaní, poistné krytie z cestovného poistenia mu začne platiť na šiesty deň od uzatvorenia zmluvy. „Výnimkou je prípad, keď klientovi skončí platnosť cestovného poistenia počas jeho pobytu v zahraničí. Ak následne pôvodné cestovné poistenie predĺži, nie je na toto poistenie aplikovaná šesťdňová ochranná lehota a cestovné poistenie je opäť v platnosti hneď po jeho zaplatení,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra.

cestovná poistka
Cestovná poistka by podľa odborníkov mala byť v zahraničí samozrejmosťou (Ilustračné foto: Depositphotos/cestovná poistka)

Iné podmienky má poisťovňa Union. „V prípade individuálneho cestovného poistenia, pokiaľ si ho klient uzatvára v rovnaký deň, ako je deň začiatku poistenia, respektíve ak sa už nachádza v zahraničí, poistenie začína platiť hodinou a minútou, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. Zároveň platí, že poistné musí byť zaplatené jednorazovo za celú dobu poistenia a je potrebné ho poukázať najneskôr v deň začiatku jeho platnosti. V opačnom prípade nie je poistenie platné,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová. Poisťovňa ponúka uzatvorenie aj cez SMS, ale poistenie začína platiť dve hodiny po odoslaní prvej časti verifikačnej SMS správy. Ani v jednej poisťovni nemá oblasť a čas uzatvorenia poistky vplyv na jej cenu.

Pozor na krytie storna

Na čakacie lehoty si treba dať pozor aj pri poistení storna, ktoré môže byť súčasťou cestovného poistenia, alebo sa uzatvára samostatne. Slúži v prípadoch, keď si niekto kúpi zájazd alebo letenku do zahraničia a pre chorobu nakoniec nikam nepôjde. Podmienky hotela, cestovnej kancelárie či leteckej spoločnosti sú totiž spravidla nastavené tak, že ľudia o peniaze alebo o ich časť prídu kvôli storno poplatku. Platí to najmä pri nízkonákladových leteckých spoločnostiach a niektorých akciových zájazdoch.

Jednou z dôležitých vecí je deň, kedy sa poistenie storna kupuje. Ideálne je riešiť poistenie storna najneskôr v deň, keď sa daný zájazd rezervuje a platí sa zaň záloha. Akonáhle by niekto chcel poistenie storna uzatvoriť až po rezervovaní si zájazdu, môžu už poisťovne uplatňovať čakaciu dobu, ktorá môže trvať aj 14 dní od uzatvorenia poistenia. Ak by sa v čakacej dobe stala udalosť, kvôli ktorej by daná osoba nemohla vycestovať a teda by si chcela uplatniť poistenie storna, poisťovňa by neuhradila vzniknutú škodu. Práve neskoré uzatvorenie podľa poisťovní patrí medzi najčastejšiu chybu dovolenkárov.

Aj uplatnenie storna musí byť odôvodnené. Medzi dôvody patria napríklad akútna choroba alebo úraz dovolenkára, môže to byť aj akútna choroba, úraz či smrť blízkej osoby. Taktiež tam môže spadať aj škoda na majetku, ktorá bola spôsobená živlom, alebo aj trestným činom. Hlavným dôvodom pre poistenie storna dovolenky je totiž preplatenie nákladov, ktoré poistenému vzniknú, pretože nemôže vycestovať a využiť objednanú službu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: