Hoci Švajčiarsko nepatrí do zoznamu krajín Európskej únie (EÚ), cestujúci tu môžu využiť európsky preukaz zdravotného poistenia. Napriek tomu je dôležité aj pri takejto ceste mať uzatvorené cestovné poistenie. Odborníci ho odporúčajú uzatvoriť aj v krajinách, v ktorých platí európsky preukaz. Do Švajčiarska sa nechodí na letné dovolenky, ale skôr na lyžovačky a turistiku. Pri tých sú časté úrazy, ale niekedy aj nutná záchranná akcia. Cestovné poistenie do Švajčiarska je tak vo všeobecnosti povinnou výbavou.

Na slovenskom trhu je v ponuke krátkodobé a ročné cestovné poistenie. Poisťovne ponúkajú napríklad balíky, ktoré kryjú rovnaké riziká, ale poistná suma je pri nich vyššia. Druhou možnosťou je, že si každý cestovnú poistku vyskladá podľa svojich potrieb. Cestovné poistenie kryje zdravotné problémy, úrazy, batožinu, zodpovednosť za škodu či storno poplatky. Poistka môže kryť aj problémy spojené s ochorením Covid-19. Zahŕňa to pritom aj náklady na ubytovanie v prípade povinnej karantény.

Portál Finsider pripravil seriál článkov zameraných na ilustračné príklady ciest do zahraničia, v rámci ktorých uvádza aj najnižšie ceny cestovného poistenia, rôzne cieľové destinácie a čo všetko poistka kryje. V šiestej časti rozoberie cestovné poistenie do Švajčiarska. K výpočtom je použitá kalkulačka cestovného poistenia.

Cestovné poistenie do Švajčiarska

Príklad č. 1 – Dovolenka vo Švajčiarsku:

 • Účelom cesty do Švajčiarska je dovolenka v trvaní 8 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena dovolenky dosiahla úroveň 2 000 eur (cesta + ubytovanie).
 • Do Švajčiarska cestujú dve plnoleté osoby a cestovné poistenie kryje obidve osoby.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Axa. Cestovné poistenie do Švajčiarska môže stáť: 40,72 €

Čo všetko kryje cestovné poistenie do Švajčiarska:

Poistné krytiePoistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady200 000 €
Repatriácia a transportyÁNO
Návrat do miesta bydliska500 €/20 % spoluúčasť
Zásah horskej služby v zahraničíÁNO
Zuby400 €
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby150 €/noc, max. 10 nocí
Riziko súvisiace s terorizmom100 000 €
Smrť v dôsledku úrazu10 000 €
Trvalé následky úrazu20 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku20 000 €
Zodpovednosť za škody na zdraví40 000 €
Poistenie batožiny750 €
Poistenie vecí375 €
Strata dokladov160 €
Lúpež, krádež a strata platobnej kartyNIE
Elektronika a športové vybavenie375 €
Omeškanie batožinyNIE
Storno poplatky2 000 €/10 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta25 €/deň, max. 200. €
Predčasný návratskutočné náklady
Tel. asistenčná službaÁNO
Právna asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-19ÁNO
Ubytovanie pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Náklady na návrat do SR pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Výpočet Finsideru/cestovné poistenie do Švajčiarska

Príklad č. 2 – Lyžovanie vo Švajčiarsku:

 • Účelom cesty do Švajčiarska je lyžovanie v trvaní 6 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena cesty dosiahla úroveň 1 000 eur.
 • Do Švajčiarska cestuje jedna plnoletá osoba.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Axa. Cestovné poistenie do Švajčiarska môže stáť: 17,27 €
cestovné poistenie do Švajčiarska
Ilustračné foto: Freepik

Čo všetko kryje cestovné poistenie do Švajčiarska:

Poistné krytiePoistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady200 000 €
Repatriácia a transportyÁNO
Návrat do miesta bydliska500 €/20 % spoluúčasť
Zásah horskej služby v zahraničíÁNO
Zuby400 €
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby150 €/noc, max. 10 nocí
Riziko súvisiace s terorizmom100 000 €
Smrť v dôsledku úrazu10 000 €
Trvalé následky úrazu20 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku20 000 €
Zodpovednosť za škody na zdraví40 000 €
Poistenie batožiny750 €
Poistenie vecí375 €
Strata dokladov160 €
Lúpež, krádež a strata platobnej kartyNIE
Elektronika a športové vybavenie375 €
Omeškanie batožinyNIE
Storno poplatky1 000 €/10 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta25 €/deň, max. 200. €
Predčasný návratskutočné náklady
Tel. asistenčná službaÁNO
Právna asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-19ÁNO
Ubytovanie pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Náklady na návrat do SR pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Výpočet Finsideru/cestovné poistenie do Švajčiarska

Príklad č. 3 – Športovanie v Švajčiarska:

 • Účelom cesty do Švajčiarska je vykonávanie rizikových športov v trvaní 10 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena cesty dosiahla úroveň 4 000 eur (letenka + ubytovanie).
 • Do Švajčiarska cestujú tri plnoleté osoby a cestovné poistenie kryje všetky osoby.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Generali. Cestovné poistenie do Švajčiarska môže stáť: 108,76 €

Čo všetko kryje cestovné poistenie do Švajčiarska:

Poistné krytiePoistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady1 000 000 €
Repatriácia a transportyÁNO
Návrat do miesta bydliskaÁNO
Zásah horskej služby v zahraničí20 000 €
Zuby150 €, max. 300 €
Doprava sprevádzajúcej osobyÁNO
Riziko súvisiace s terorizmomÁNO
Smrť v dôsledku úrazu5 000 €
Trvalé následky úrazu10 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku200 000 €
Zodpovednosť za škody na zdraví200 000 €
Poistenie batožinymax. 4 000 €
Poistenie vecí500 €
Strata dokladov350 €
Lúpež, krádež a strata platobnej karty400 €
Elektronika a športové vybavenie1/3 z poistnej sumy
Omeškanie batožiny200 €
Storno poplatky4 000 €/od 5% do 20 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta4 000 €
Predčasný návratmax. 5 % poistnej sumy/deň, max. 10 dní a 50 %
Tel. asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-191 000 000 €
Ubytovanie pri Covide-1950 €/noca, max. 14 dní
Náklady na návrat do SR pri Covide-191 000 €/osoba
Výpočet Finsideru/cestovné poistenie do Švajčiarska

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: