Cestovné poistenie do Anglicka? Po novom by si ho už mali dovolenkári uzatvárať najmä kvôli tomu, že táto krajina vystúpila z Európskej únie (EÚ). V krajinách EÚ totiž pri zdravotných komplikáciách platí európsky preukaz poistenca. Napriek tomu odborníci z praxe odporúčajú, aby si cestovatelia uzatvárali cestovnú poistku vždy, keď odchádzajú do zahraničia. Cestovné poistenie totiž nekryje len choroby či úrazy, ale aj zodpovednosť za škodu, stratu či poškodenie batožiny a storno poplatky.


Poisťovne na slovenskom trhu ponúkajú rôzne balíčky a formy cestovného poistenia. Ľudia si ho pritom môžu prispôsobiť podľa toho, aký je cieľ cesty, koľko ľudí cestuje a aký je účel samotného pobytu v cudzine. Vo všeobecnosti ale nie je možné uviesť, aká je paušálna cena cestovného poistenia. Cenu navyše môže zvýšiť pripoistenie storna. Čím drahšia je dovolenka, tým vyššie je aj samotné poistné. Dovolenkári ale môžu počítať s tým, že poistka automaticky kryje aj škody v rámci Covidu-19.

Portál Finsider pripravil seriál článkov zameraných na ilustračné príklady ciest do zahraničia, v rámci ktorých uvádza aj najnižšie ceny cestovného poistenia, rôzne cieľové destinácie a čo všetko poistka kryje. V druhej časti rozoberie cestovné poistenie do Spojeného kráľovstva. K výpočtom je použitá kalkulačka cestovného poistenia.

cestovné poistenie do Anglicka
Koľko stojí cestovné poistenie do Anglicka? Vyrátať si to môžete pomocou kalkulačky portálu Finsider (Ilustrácia: DALL-E)

Cestovné poistenie do Anglicka

Príklad č. 1 – Dovolenka v Spojenom kráľovstve:

 • Účelom cesty do Spojeného kráľovstva je dovolenka v trvaní 14 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena dovolenky dosiahla úroveň 2 500 eur (letenky + ubytovanie).
 • Do Anglicka cestujú dve plnoleté osoby a cestovné poistenie kryje obidve osoby.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Axa – 59,26 €

Čo všetko kryje cestovné poistenie do Anglicka:

Poistné krytie (cestovné poistenie do Anglicka)Poistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady200 000 €
Repatriácia a transportyÁNO
Návrat domov500 €/ 20 % spoluúčasť
Zásah horskej služby len v zahraničíÁNO
Ubytovanie pre sprevádzajúcu osobu150 €/noc, max. 10 nocí
Doprava pre sprevádzajúcu osobuÁNO
Zuby400 €
Riziko súvisiace s terorizmom100 000 €
Smrť v dôsledku úrazu10 000 €
Trvalé následky úrazu20 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku a zdraví20 000 € majetok/40 000 € zdravie
Poistenie batožiny750 €
Limit na vec v batožine375 €
Strata dokladov160 €
Lúpež, krádež a strata platobnej kartyNIE
Elektronika a športové vybavenie375 €
Omeškanie batožinyNIE
Storno poplatky2 500 €/10 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta25 €/deň, max. 200 €
Predčasný návratskutočné náklady
Tel. asistenčná službaÁNO
Právna asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-19ÁNO
Ubytovanie pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Náklady na návrat do SR pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Výpočet Finsideru/cestovné poistenie do Anglicka

Príklad č. 2 – Pracovná cesta do Spojeného kráľovstva:

 • Účelom cesty do Spojeného kráľovstva je pracovná brigáda na stavbe v trvaní 10 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena cesty dosiahla úroveň 200 eur (letenka).
 • Do Spojeného kráľovstva cestuje jedna plnoletá osoba.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Axa – 25,77 €
cestovné poistenie do Anglicka
Cestovné poistenie do Anglicka nemusí byť drahé (Ilustračné foto: Freepik/cestovné poistenie do Anglicka)

Čo všetko kryje cestovné poistenie do Anglicka:

Poistné krytie (cestovné poistenie do Anglicka)Poistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady200 000 €
Repatriácia a transportyÁNO
Návrat do miesta bydliska500 €/20 % spoluúčasť
Zásah horskej služby v zahraničíÁNO
Zuby400 €
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby150 €/noc, max. 10 nocí
Riziko súvisiace s terorizmom100 000 €
Smrť v dôsledku úrazu10 000 €
Trvalé následky úrazu20 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku20 000 €
Zodpovednosť za škody na zdraví40 000 €
Poistenie batožiny750 €
Poistenie vecí375 €
Strata dokladov160 €
Lúpež, krádež a strata platobnej kartyNIE
Elektronika a športové vybavenie375 €
Omeškanie batožinyNIE
Storno poplatky200 €/10 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta25 €/deň, max. 200. €
Predčasný návratskutočné náklady
Tel. asistenčná službaÁNO
Právna asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-19ÁNO
Ubytovanie pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Náklady na návrat do SR pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Výpočet Finsideru/cestovné poistenie do Anglicka

Príklad č. 3 – Športovanie v Spojenom kráľovstve:

 • Účelom cesty do Spojeného kráľovstva je vykonávanie rizikových športov v trvaní 7 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena cesty dosiahla úroveň 1 800 eur (letenka + ubytovanie).
 • Do Spojeného kráľovstva cestujú tri plnoleté osoby a cestovné poistenie kryje všetky osoby.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Generali – 84,59 €

Čo všetko kryje cestovné poistenie do Anglicka:

Poistné krytie (cestovné poistenie do Anglicka)Poistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady1 000 000 €
Repatriácia a transportyÁNO
Návrat do miesta bydliskaÁNO
Zásah horskej služby v zahraničí20 000 €
Zuby150 €, max. 300 €
Doprava sprevádzajúcej osobyÁNO
Riziko súvisiace s terorizmomÁNO
Smrť v dôsledku úrazu5 000 €
Trvalé následky úrazu10 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku200 000 €
Zodpovednosť za škody na zdraví200 000 €
Poistenie batožinymax. 4 000 €
Poistenie vecí500 €
Strata dokladov350 €
Lúpež, krádež a strata platobnej karty400 €
Elektronika a športové vybavenie1/3 z poistnej sumy
Omeškanie batožiny200 €
Storno poplatky1 800 €/od 5% do 20 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta1 800 €
Predčasný návratmax. 5 % poistnej sumy/deň, max. 10 dní a 50 %
Tel. asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-191 000 000 €
Ubytovanie pri Covide-1950 €/noca, max. 14 dní
Náklady na návrat do SR pri Covide-191 000 €/osoba
Výpočet Finsideru/cestovné poistenie do Anglicka

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: