Niektorí živnostníci musia od júla počítať s tým, že sa im zmenia sociálne odvody. Týka sa to podnikateľov, ktorí priznali svoje minuloročné zárobky v riadnom termíne, ktorý bol už tradične nastavený na koniec marca tohto roka. Sociálna poisťovňa sa tak pozrela na ich vlaňajšie príjmy a podľa toho im určí novú výšku mesačných odvodov. Časť živnostníkov tak bude platiť vyššie poistné, niekomu sa platby nezmenia a iným zase povinnosť platiť odvody úplne zanikne. Všetko závisí od toho, koľko podnikateľ v minulom roku zarobil a aké odvody doteraz platil.

Pre živnostníkov, ktorí podali daňové priznanie do konca marca, môžu od júla nastať tri situácie. Kým doteraz niektorí neplatili žiadne odvody, boli len v minimálnej výške alebo bola suma sociálnych odvodov vypočítaná podľa ich príjmov z roku 2021, od júla ich budú platiť podľa zárobku z vlaňajška. Dôležitá je hranica príjmov, ktorá je za minulý rok stanovená na úrovni 7 266 eur. Ak podnikateľ toľko vlani nezarobil, odvody od júla platiť nebude. Týka sa to aj tých, ktorí pred júlom odvody ešte platia. Ak niekto zarobil viac, výška odvodov sa vypočíta podľa príjmu.

  • Sociálne odvody od 1.7.2023 si môžete vypočítať aj na kalkulačke Sociálnej poisťovne (kliknite na odkaz).

Sociálna poisťovňa urobí tieto prepočty automaticky a živnostníkov bude o tom písomne informovať. Keďže sa odvody platia mesačne pozadu, informácia o novom poistnom im príde do 21. júla tohto roka. Prvýkrát ich potom musia živnostníci podľa nových inštrukcií zaplatiť najneskôr 8. augusta tohto roka. Tí, ktorým sa povinné platby skončia, ich poslednýkrát zaplatia za mesiac jún, najneskôr 10. júla.

Nové odvody od 1.7.2023

Pravidlá platenia sociálnych odvodov na Slovensku definuje zákon o sociálnom poistení. Systém je pre živnostníkov nastavený tak, že ho na začiatku svojho podnikania neplatia. Povinnosť im vznikne až potom, keď podajú svoje prvé daňové priznanie. Výška odvodov sa potom odvíja od toho, koľko zarobili. Ich výška sa potom mení až dvakrát ročne. Prvýkrát sa začínajú platiť v júli podľa zárobkov, prípadne v októbri pri odklade daňového priznania. Druhýkrát vždy v januári rastú minimálne odvody podľa minimálneho vymeriavacieho základu.

Pri minimálnych odvodoch je vymeriavací základ určený legislatívnym vzorcom. Živnostník ale može mať pri vyššom zárobku aj vlastný vymeriavací základ, ktorý mu vypočíta poisťovňa a z ktorého platí odvody. Ten sa počíta sčítaním čiastkového základu dane živnostníka a zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov za predchádzajúci rok. Ich súčet sa potom delí koeficientom 1,486. Výsledok sa ešte delí číslom 12, teda počtom kalendárnych mesiacov v roku. Keď niekto nepodnikal celý rok, výsledok sa delí počtom mesiacov otvorenej živnosti.

odvody od 1.7.2023
Ako sa živnostníkom menia odvody od 1.7.2023 (Ilustračné foto: Freepik/odvody od 1.7.2023)

Povedzme, že živnostník napríklad mohol až doteraz platiť minimálne sociálne odvody. V minulom roku sa mu ale v podnikaní darilo a jeho čiastkový základ dane bol na úrovni 18-tisíc eur. Dokopy zaplatil za odvody za celý rok 3 205,08 eura. Tieto dve veličiny sa sčítajú, vydelia stanoveným koeficientom a keďže živnostník podnikal celý rok, výsledok vydelí 12 mesiacmi. Vo výsledku uvidí svoj nový vymeriavací základ, ktorý sa dostane na úroveň vyše 1 189 eur. Do sociálnej poisťovne tak bude musieť od júla posielať viac ako 394 eur. Povinné platby na poistnom mu tak stúpnu o vyše 138 eur.

Rovnako si takto podnikateľ môže vypočítať, koľko bude po novom platiť do zdravotnej poisťovne. Odvody do zdravotnej poisťovne sa ale menia vždy len v januári. Podnikateľ od začiatku roka potom platí buď minimálne odvody, alebo poistné vypočítané z vyššieho príjmu. Výpočet je totožný ako pri sociálnych odvodoch, z vymeriavacieho základu sa ale do zdravotnej poisťovne posiela iná sadzba. Kým doteraz živnostník z príkladu platil minimálne zdravotné odvody na úrovni 84,77 eura, po novom mu stúpnu na vyše 166 eur mesačne.

Výpočet na odvody od 1.7.2023 (príklad):

  • Živnostník podnikal celý rok 2022.
  • Jeho čiastkový základ dane je vo výške 18-tisíc eur.
  • Za zdravotné a sociálne poistenie zaplatil celkovo 3 205,08 eura.
  • Mesačný vymeriavací základ = 18 000 + 3 205,08 = 21 205,08 / 1,486 = 14 269,91 / 12 = 1 189,16 eura
  • Sociálne odvody od 1.7.2023: 394,21 eura mesačne (33,15 %)
  • Zdravotné odvody od 1.1.2023: 166,48 eura mesačne (14 %) alebo 83,24 eura (7 % platí ŤZP živnostník)

Od januára stúpne minimálne poistné

Na začiatku budúceho roka stúpnu mesačné platby do poisťovní aj živnostníkom, ktorým sa suma v júli nezmení. O nových sumách za poistné rozhodla priemerná mzda za celý minulý rok, ktorá dosiahla úroveň 1 304 eur mesačne. Automaticky tak spolu s ňou od budúceho roka vzrastie aj minimálny vymeriavací základ zo súčasných 605,50 eura na 652 eur mesačne. Kým v tomto roku posielajú živnostníci do zdravotnej a Sociálne poisťovne minimálne 285,49 eura, po novom budú platiť minimálne 307,41 eura mesačne. Poistné v novej výške potom treba zaplatiť najneskôr do 8. februára budúceho roka.

Odvody živnostníka sa od zamestnanca odlišujú. V rámci sociálnych odvodov platí živnostník sadzbu 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta putuje do rezervného fondu. Pri zamestnancoch platí väčšiu časť odvodov firma. Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne tak od januára budúceho roka stúpnu zo súčasných 200,72 eura na 216,13 eura mesačne.

Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne je pre živnostníka na úrovni 14 percent z vymeriavacieho základu. Pri ľuďoch so zdravotným postihnutím je sadzba polovičná. Minimálne klasické preddavky na zdravotné poistenie tak v budúcom roku celkovo vzrastú z pôvodných 84,77 eura na 91,28 eura mesačne. Živnostníci so zdravotným postihnutím nebudú platiť 42,39 eura, ale 45,64 eura mesačne. Pri zdravotných odvodoch zamestnanca platí tiež väčšiu časť odvodov firma.

Spolu s minimálnym vymeriavacím základom stúpne aj maximálny. Ten platí len pri sociálnom poistení, pri zdravotných odvodoch bol pre živnostníkov v minulosti zrušený. Maximálny vymeriavací základ je v podstate hranica mesačného zárobku na platenie poistného. Od januára stúpne zo súčasných 8 477 eur na 9128 eur mesačne. Počíta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Zo zárobkov nad touto hranicou sa už sociálne poistenie neplatí a sú oslobodené od povinných odvodov.

RokMinimálne sociálne odvody (€)Minimálne zdravotné odvody (€)Minimálne odvody spolu (€)
2023200,7284,77 (42,39)285,49
2024216,1391,28 (45,64)307,41
Zvýšia sa o:15,416,51 (3,25)21,92
Výpočet: Výpočet Finsideru, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne (odvody od 1.7.2023)