Väčšina slovenských živnostníkov bude od januára platiť vyššie zdravotné a sociálne poistenie. Menia sa totiž minimálne odvody, ktoré platí približne 80 percent podnikateľov. Kým v tomto roku posielajú do poisťovní minimálne 267,09 eura, po novom budú platiť 285,49 eura mesačne. Dôvodom je tradičný januárový rast minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý určuje automatický mechanizmus v legislatíve.

Suma vymeriavacieho základu tvorí polovicu z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto prípade sa bude počítať z priemerného zárobku za rok 2021, ktorý dosiahol 1 211 eur mesačne. Od januára budúceho roka tak vymeriavací základ na výpočet odvodov stúpne zo súčasných 566,50 eura na 605,50 eura mesačne. Poistné sa potom platí percentom z vymeriavacieho základu.

Každý podnikateľ, ktorý doteraz platil menej, ako bude nové minimum, bude musieť platiť odvody v novej výške. Sociálna poisťovňa tvrdí, že informáciu o novej výške poistného dostanú živnostníci, ktorých sa to týka, v priebehu januára listom alebo do e-schránky. Odvody v novej výške potom musia prvý raz zaplatia do 8. februára.

Sadzby poistného pre živnostníka (minimálne odvody živnostníka):

  • Nemocenské poistenie: 4,4 %
  • Dôchodkové starobné poistenie: 18 %
  • Dôchodkové invalidné poistenie: 6 %
  • Rezervný fond: 4,75 %
  • Zdravotné odvody: 14 %
  • Zdravotné odvody pre osoby so zdravotným postihnutím: 7 %

Minimálne odvody živnostníka

V rámci sociálnych odvody platí živnostník sadzbu 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta putuje do rezervného fondu. Platby do Sociálnej poisťovne tak od januára budúceho roka stúpnu zo súčasných 187,78 eura na 200,72 eura mesačne.

Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne je 14 percent z vymeriavacieho základu. Sadzba pre živnostníkov so zdravotným postihnutím je polovičná. Minimálne klasické preddavky na zdravotné poistenie tak v budúcom roku celkovo vzrastú z pôvodných 79,31 eura na 84,77 eura mesačne. Živnostníci so zdravotným postihnutím budú platiť 42,39 eura.

Spolu s minimálnym vymeriavacím základom stúpne aj maximálny. Ten však platí len pri sociálnom poistení, pri zdravotných odvodoch bol pre živnostníkov v minulosti zrušený. Maximálny vymeriavací základ je v podstate hranica mesačného zárobku na platenie poistného. Od januára stúpne zo súčasných 7 931 eur na 8 477 eur mesačne. Počíta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Minimálne odvody 2022 vs. 2023

RokMinimálne sociálne odvody (€)Minimálne zdravotné odvody (€)Minimálne odvody spolu (€)
2022187,7879,31 (39,65)267,09
2023200,7284,77 (42,39)285,49
Zvýšia sa o:12,945,46 (2,74)18,4 (15,68)
Výpočet: Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne (minimálne odvody)

Poistné sa mení dvakrát ročne

Živnostníkom sa odvodové povinnosti môžu opäť meniť až v júli budúceho roka. Ide hlavne o tých, ktorí podajú daňové priznanie za rok 2022 v riadnom termíne do konca marca. V praxi to znamená, že kým niekto začne platiť odvody prvýkrát, iní budú platiť rovnako, ďalším sa výška odvodov zmení alebo im táto povinnosť úplne zanikne. V praxi totiž platí, že keď si niekto otvorí živnosť, prvý rok platí len minimálne zdravotné poistenie. Povinné sociálne odvody začína platiť až potom, ako podá svoje prvé daňové priznanie.

O tom, či ich po roku podnikania bude musieť platiť a v akej budú výške, rozhoduje, koľko peňazí živnostník v hrubom zarobil. Hranica pre platenie odvodov sa každý rok spravidla zvyšuje. Napríklad ak za tento rok nezarobí aspoň 6 798 eur, v budúcom roku ešte nebude musieť platiť odvody. Výška mesačných odvodov potom závisí od vymeriavacieho základu podľa zárobku. Ten sa počíta sčítaním čiastkového základu dane a zaplatených odvodov. Ich súčet sa vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov otvorenej živnosti.

Pri výpočte odvodov tiež platí, že ak zdravotná a Sociálna poisťovňa živnostníkovi vypočíta mesačný vymeriavací základ nižší ako je ten minimálny, bude platiť najnižšie odvody. A naopak, ak bude pri sociálnych odvodoch mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny, živnostník bude platiť len maximálne odvody. Pri zdravotných odvodoch strop nie je stanovený.

Samotné odvody sa tak môžu meniť dvakrát v roku. Prvýkrát sa začínajú platiť v júli podľa zárobkov, prípadne v októbri pri odklade daňového priznania. Druhýkrát vždy v januári rastú minimálne odvody podľa minimálneho vymeriavacieho základu.