Ako a kde žiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia?

Ako a kde žiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia?

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) je doklad, ktorý preukazuje existenciu zdravotného poistenia v domovskej krajine. Vďaka preukazu si môže každý občan Slovenska so zdravotným poistením nárokovať bezplatnú zdravotnú starostlivosť v štátoch Európskej únie...