Minimálne odvody živnostníka od januára opäť stúpnu. V rámci sociálneho a zdravotného poistenia v budúcom roku každý mesiac zaplatia 285,49 eura. Oproti súčasnosti si priplatia vyše 18 eur mesačne. Dôvodom je rast minimálneho vymeriavacieho základu. Ten sa určuje z ďalšej veličiny, ktorú nedávno zverejnila Sociálna poisťovňa.


Ide o všeobecný vymeriavací základ, ktorý poisťovňa využíva pri výpočte základu pre platenie odvodov. Polovica dvanástiny jeho úrovne za vlaňajšok, čo je 14 532 eur, je potom minimálny vymeriavací základ. Od januára budúceho roka stúpne zo súčasných 566,5 eura na 605,5 eura mesačne.

Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu. Poisťovňa ho využíva aj pri výpočte dôchodkových, nemocenských, úrazových či garančných dávok a dávok v nezamestnanosti.

Minimálne odvody živnostníka

Z minimálneho vymeriavacieho základu živnostníci, dobrovoľne poistení či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) platia odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Počítajú sa podľa sadzby, ktoré sú pri poistnom stanovené.

V rámci sociálnych sa odvádza 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta putuje do rezervného fondu. Sociálne odvody tak stúpnu zo súčasných 187,78 eura na 200,72 eura mesačne.

Sadzby poistného (minimálne odvody živnostníka):

  • Nemocenské poistenie: 4,4 %
  • Dôchodkové starobné poistenie: 18 %
  • Dôchodkové invalidné poistenie: 6 %
  • Rezervný fond: 4,75 %
  • Zdravotné odvody: 14 %
  • Zdravotné odvody pre osoby so zdravotným postihnutím: 7 %

Sadzba mesačných platieb na zdravotné poistenie pre živnostníka je zase na úrovni 14 percent. Zdravotné odvody SZČO či živnostníkov so zdravotným postihnutím sú polovičné. Minimálne odvody na zdravotné poistenie tak v budúcom roku vzrastú zo súčasných 79,31 eura na 84,77 eura mesačne.

Podnikatelia so zdravotným postihnutím budú platiť 42,39 eura mesačne, čo je polovica klasických odvodov.

Minimálne odvody živnostníka 2022 vs. 2023 (tabuľka):

RokMinimálne sociálne odvody(€)Minimálne zdravotné odvody(€)Minimálne odvody spolu(€)
2022187,7879,31 (39,65)267,09
2023200,7284,77 (42,39)285,49
Zvýšia sa o:12,945,46 (2,74)18,4 (15,68)
Výpočet: Redakcia Finsider (minimálne odvody živnostníka)

Väčšina platí minimum

Každoročná zmena sa týka väčšiny živnostníkov, keďže najnižšie platby za poistenie posiela vyše 80 percent z nich. Keď si niekto otvorí živnosť, prvý rok dokonca platí len zdravotné poistenie. Povinné sociálne odvody začína platiť až potom, ako podá prvé daňové priznanie zo živnosti.

O tom, či ich po roku podnikania bude musieť platiť a v akej budú výške, rozhoduje, koľko peňazí živnostník v hrubom zarobil. Hranica pre platenie odvodov sa každý rok spravidla zvyšuje. Napríklad ak za tento rok nezarobí aspoň 6 798 eur, v budúcom roku ešte nebude musieť platiť odvody.

Výška mesačných odvodov potom závisí od vymeriavacieho základu podľa zárobku. Ten poisťovňa počíta tak, že sčíta čiastkový základ dane a zaplatené sociálne a zdravotné odvody. Ich súčet sa potom delí koeficientom 1,486. Výsledok sa však ešte delí počtom mesiacov, počas ktorých mal živnosť otvorenú.

Hrozí im minimálny dôchodok

Posielať do Sociálnej poisťovne len minimálne odvody živnostníka môže spôsobiť, že v starobe bude mať nárok len na minimálny dôchodok. Jeho výška potom závisí od počtu rokov, za ktoré podnikateľ platil sociálne poistenie. Na získanie minimálnej penzie musí získať aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia.

Za kvalifikovaný rok sa navyše považuje len taký, za ktorý platil živnostník odvody zo mzdy alebo vymeriavacieho základu na úrovni najmenej 24,1 percenta z priemernej mzdy. Z platenia odvodov pred 1. januárom 1993 sa do kvalifikovaného obdobia započítajú všetky dni dôchodkového poistenia.

Minimálny dôchodok (tabuľka)

Obdbie dôchodkového poistenia (roky)Minimálny dôchodok (€)
30334,30
31338,50
32342,70
33347,00
34351,20
35355,40
36359,60
37363,80
38368,00
39372,20
40378,50
41384,80
42391,10
43397,40
44403,70
45410,00
46416,30
47422,60
48428,90
49435,20
50441,50
Zdroj: Sociálna poisťovňa (minimálne odvody živnostníka)