Čo všetko treba vybaviť pri tehotenstve a narodení dieťaťa?

Čo všetko treba vybaviť pri tehotenstve a narodení dieťaťa?

Narodenie dieťaťa so sebou prináša aj množstvo administratívnych povinností pre rodičov. Začína to informovaním zamestnávateľa o tehotenstve. Predložením písomného oznámenia o tehotenstve začína plynúť zamestnankyni ochranná doba, počas ktorej jej zamestnávateľ nemôže...