Živnostníkom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) sa budú od začiatku júla meniť ich odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ide hlavne o tých, ktorí podali daňové priznanie za vlaňajšok v riadnom termíne do konca marca tohto roka. V praxi to znamená, že kým niekto začne platiť odvody prvýkrát, iní budú platiť rovnako, ďalším sa výška odvodov zmení alebo im táto povinnosť úplne zanikne.

  • Sociálne odvody od 1. 7. 2022: Vypočítajte si ich výšku na kalkulačke (kliknite na odkaz).

Systém platenia sociálnych odvodov je pre živnostníkov a SZČO nastavený tak, že ich na začiatku svojej činnosti v podstate neplatia. Povinnosť im vznikne až potom, keď podajú svoje prvé daňové priznanie. Výška odvodov sa potom odvíja od toho, koľko zarobili.

Samotné odvody sa potom menia dvakrát v roku. Prvýkrát sa začínajú platiť v júli podľa zárobkov, prípadne v októbri pri odklade daňového priznania. Druhýkrát vždy v januári rastú minimálne odvody podľa minimálneho vymeriavacieho základu.

Ako sa zmenia odvody od 1. 7. 2022? Podľa zárobkov


Kým doteraz neplatili živnostníci žiadne odvody, boli len minimálne alebo bola výška vypočítaná podľa ich príjmov z roku 2020, od júla ich budú platiť podľa zárobku z roku 2021. Dôležitá je hranica príjmov, ktorá je za minulý rok stanovená na úrovni 6 798 eur.

V praxi to znamená, že ak začínajúci živnostník za vlaňajšok takú sumu nezarobil, odvody platiť nebude. V prípade, že podnikateľ odvody už pred júlom platil, ale vlani nezarobil viac ako 6 798 eur, povinnosť platiť sociálne poistenie mu od júla zanikne. Ak zarobil viac, Sociálna poisťovňa mu výšku odvodov vypočíta podľa príjmu.

Keďže sa odvody platia mesačne pozadu, prvýkrát ich musia živnostníci v novej výške zaplatiť najneskôr v pondelok 8. augusta tohto roka.


Výpočet na odvody od 1. 7. 2022 (príklad):

  • Živnostník podnikal celý rok 2021.
  • Jeho čiastkový základ dane je vo výške 10-tisíc eur.
  • Za zdravotné poistenie zaplatil celkovo 917 eur a za sociálne 2 171 eur.
  • Mesačný vymeriavací základ = 10 000 + 917 + 2 171 = 13 088 / 1,486 = 8 807,54 / 12 = 733,96 eura
  • Sociálne odvody od 1. 7. 2022: 243,30 eura mesačne (33,15 %)
  • Zdravotné odvody od 1. 1. 2023: 102,75 eura mesačne (14 %)

Ak živnostník z príkladu podal daňové priznanie za vlaňajšok v riadnom termíne, od júla bude platiť sociálne odvody vo výške 243,30 eura mesačne. Do zdravotnej poisťovne by mal od januára budúceho roka posielať 102,75 eura mesačne. Ak bude posielať len minimálne odvody, zdravotná poisťovňa mu v ročnom zúčtovaní bude účtovať nedoplatok.


Vymeriavací základ, z ktorého sa odvody odvíjajú, sa počíta sčítaním čiastkového základu dane a zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov za vlaňajšok. Ich súčet sa potom delí koeficientom 1,486. Výsledok sa ešte delí číslom 12, teda počtom kalendárnych mesiacov v roku.

Ak niekto nezačal podnikať hneď od januára 2021, pri výpočte mesačného vymeriavacieho základu na platenie odvodov musí výsledok vydeliť počtom mesiacov, počas ktorých mal živnosť otvorenú.

Odvody od 1.7.2022
Odvody od 1. 7. 2022 sa mnohým živnostníkom zmenia. (Ilustračné foto: Freepik)

Minimálne odvody od januára opäť porastú

Pri výpočte odvodov tiež platí, že ak zdravotná a Sociálna poisťovňa živnostníkovi vypočíta mesačný vymeriavací základ nižší ako je ten minimálny, bude platiť najnižšie odvody. A naopak, ak bude pri sociálnych odvodoch mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny, živnostník bude platiť len maximálne odvody. Pri zdravotných odvodoch ale strop na poistné nie je stanovený.

Minimálne odvody od januára budúceho roka opäť stúpnu. V rámci sociálneho a zdravotného poistenia v budúcom roku živnostníci a iné SZČO každý mesiac zaplatia 285,49 eura. Oproti súčasnosti si priplatia vyše 18 eur mesačne. Dôvodom je rast minimálneho vymeriavacieho základu. Ten sa určuje zo všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý počíta Sociálna poisťovňa.

Rast minimálnych odvodov sa týka väčšiny živnostníkov, keďže najnižšie platby za poistenie platí vyše 80 percent z nich. Januárová zmena sa dotkne najmä tých, ktorý aj od júla tohto roka platia minimálne odvody. Pre tých, ktorí už v súčasnosti platia vyššiu sumu, budú platiť rovnaké odvody až do prepočítania príjmov z daňového priznania za tento rok.

Minimálne odvody živnostníka 2022 vs. 2023 (tabuľka):

RokMinimálne sociálne odvody(€)Minimálne zdravotné odvody(€)Minimálne odvody spolu(€)
2022187,7879,31 (39,65)267,09
2023200,7284,77 (42,39)285,49
Zvýšia sa o:12,945,46 (2,74)18,4 (15,68)
Výpočet: Redakcia Finsider (odvody od 1. 7. 2022)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: