Slovenskí zamestnanci budú od januára budúceho roka platiť minimálne zdravotné odvody. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorý je v súčasnosti v parlamente. Keďže je aktuálne v druhom čítaní, poslanci budú o jeho definitívnom schválení hlasovať ešte do konca tohto roka. Cieľom zavedenia minimálnych odvodov je zabrániť uzatváraniu takých pracovných pomerov, pri ktorých sa ľudia vyhýbajú odvodovej povinnosti.

Kým v súčasnosti z výplaty odvádza firma za seba aj zamestnanca spolu 14 percent z hrubej mzdy, po novom sa odvody zamestnanca budú počítať aspoň zo sumy životného minima, ktoré je na úrovni 234,42 eura. Do zdravotnej poisťovne tak v každom prípade poputuje 32,80 eura mesačne. To v praxi znamená, že aj keď pracovník zarobí napríklad len 100 eur mesačne, zaplatí zdravotné odvody z celej výšky životného minima.

Okrem toho novela zruší odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, ktorá je na úrovni 380 eur mesačne. Uplatniť si ju môžu zamestnanci, ktorých mzda je nižšia ako 570 eur mesačne. V praxi ale ide o nefunkčnú úľavu, keďže aktuálna minimálna mzda je o takmer o sto eur vyššia. V budúcom roku dokonca stúpne na 700 eur mesačne. Podmienky na odpočítateľnú položku tak ani v súčasnosti bežný zamestnanec nespĺňa.

Minimálne zdravotné odvody

Pôvodný návrh na minimálne zdravotné odvody pre zamestnancov bol oveľa prísnejší. Pod tlakom kritických pripomienok v prípravnom konaní sa ale zmiernil. Ministerstvo zdravotníctva chcelo minimálny vymeriavací základ na platenie zdravotných odvodov nastaviť na úrovni minimálnej mesačnej mzdy. Od januára by sa tak počítali zo 700 eur mesačne. Firma by tak za seba a zamestnanca musela aj v prípade nízkej mzdy platiť minimálne zdravotné poistné vo výške 98 eur mesačne.

Podľa upraveného návrhu bude minimálny vymeriavací základ zamestnanca vo výške životného minima. Týkať by sa to malo zhruba 57-tisíc ľudí, ktorí v súčasnosti ako zamestnanci platia zdravotné odvody zo sumy nižšej ako 234,42 eura. Postihnúť by to malo aj konateľov firiem, ktorí dostávajú zo svojej spoločnosti odmenu. Aj keď je nízka, odvody zaplatia zo životného minima.

Výška životného minima sa raz ročne mení podľa medziročného rastu príjmov slovenských domácností na osobu za prvý štvrťrok. Tento údaj zisťuje Štatistický úrad SR. Keď sa určí výška životného minima, platí od júla jedného roka do konca júna toho nasledujúceho.

Minimálne zdravotné odvody
Zamestnanci budú od januára budúceho roka platiť minimálne zdravotné odvody. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Aj po zavedení novinky by sa mali na minimálne zdravotné odvody vzťahovať výnimky. Nebudú ich musieť platiť zamestnanci, ktorí sú zároveň poistencami štátu. Ide napríklad o študentov, invalidných či starobných dôchodcov, práceneschopných ľudí či zamestnancov, ktorí aktuálne čerpajú ošetrovné. Minimálne zdravotné odvody by podľa doložky vplyvov mali do rozpočtu zdravotných poisťovní priniesť navyše 20,43 milióna eur ročne.

Čo ešte rozhoduje o výplate

Odvody platí zamestnanec zo svojej hrubej mzdy. Zamestnávateľ ich tiež počíta podľa hrubej mzdy pracovníka, ale reálne ich musí platiť z vlastného vrecka. Do Sociálnej poisťovne spolu z hrubej mzdy odchádza dokopy 34,60 percenta. Zamestnanec platí zo svojej mzdy 9,40 percenta, zamestnávateľ odvádza ďalších 25,20 percenta z hrubej mzdy. V rámci sociálneho poistenia však existuje maximálny vymeriavací základ. Zo mzda nad úrovňou 7 931 eur sa sociálne poistenie neplatí.

Naopak, v súčasnosti pre zdravotné odvody neplatí ani minimálny a ani maximálny vymeriavací základ. Firma platí zdravotné poistenie z reálnej hrubej mzdy bez ohľadu na jej výšku. Zamestnávateľ platí za svojho pracovníka desať percent z hrubej mzdy. Zamestnanec odvádza zase štyri percentá. Výnimkou sú len zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí platia polovičnú sadzbu (2 %).

Keď je hrubá mzda očistená o sociálne a zdravotné odvody, je na rade zdaňovanie. Zamestnanci zo svojho platu, ktorý je už očistený o odvody a nezdaniteľné minimum, odvádzajú 19-percentnú daň. Štát ešte ľuďom umožňuje si mesačne alebo raz ročne uplatniť daňové výhody. Najpoužívanejšie sú nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na úrovni 381,60 eura mesačne, respektíve 4 579,26 eura ročne.