Priemerná mzda v krajine neukazuje len to, aká je príjmová úroveň obyvateľstva. Ovplyvňuje aj výpočet niektorých dávok či výšku rôznych veličín. Jednou z nich sú aj minimálne odvody živnostníka. Tie sa totiž počítajú z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je na úrovni polovice priemernej mzdy v krajine spred dvoch rokov. Rast vlaňajších priemerných zárobkov tak živnostníci pocítia vo vyšších sociálnych a zdravotných odvodoch od januára budúceho roka.

O nových sumách za poistné rozhodla priemerná mzda za celý minulý rok, ktorá podľa Štatistického úradu SR dosiahla úroveň 1 304 eur mesačne. Automaticky tak spolu s ňou od budúceho roka vzrastie aj minimálny vymeriavací základ zo súčasných 605,50 eura na 652 eur mesačne. Z tejto sumy platí odvody zhruba 80 percent slovenských živnostníkov.

Kým v tomto roku posielajú živnostníci do zdravotnej a Sociálne poisťovne minimálne 285,49 eura, po novom budú platiť minimálne 307,41 eura mesačne. Každý, kto doteraz platil menej, bude musieť prvý raz zaplatiť odvody v novej výške najneskôr do 8. februára budúceho roka. Sociálna poisťovňa o tom živnostníkov tradične informuje v januári listom alebo do e-schránky.

Sadzby pre odvody živnostníka

Odvody živnostníka sa od zamestnanca odlišujú. V rámci sociálnych odvodov platí živnostník sadzbu 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent ide na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta putuje do rezervného fondu. Pri zamestnancoch platí väčšiu časť odvodov firma. Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne tak od januára budúceho roka stúpnu zo súčasných 200,72 eura na 216,13 eura mesačne.

Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne je pre živnostníka na úrovni 14 percent z vymeriavacieho základu. Pri ľuďoch so zdravotným postihnutím je sadzba polovičná. Minimálne klasické preddavky na zdravotné poistenie tak v budúcom roku celkovo vzrastú z pôvodných 84,77 eura na 91,28 eura mesačne. Živnostníci so zdravotným postihnutím nebudú platiť 42,39 eura, ale 45,64 eura mesačne. Pri zdravotných odvodoch zamestnanca platí tiež väčšiu časť odvodov firma.

Spolu s minimálnym vymeriavacím základom stúpne aj maximálny. Ten platí len pri sociálnom poistení, pri zdravotných odvodoch bol pre živnostníkov v minulosti zrušený. Maximálny vymeriavací základ je v podstate hranica mesačného zárobku na platenie poistného. Od januára stúpne zo súčasných 8 477 eur na 9128 eur mesačne. Počíta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Zo zárobkov nad touto hranicou sa už sociálne poistenie neplatí.

Ako sa menia odvody živnostníka (2023 verzus 2024)

RokMinimálne sociálne odvody (€)Minimálne zdravotné odvody (€)Minimálne odvody spolu (€)
2023200,7284,77 (42,39)285,49
2024216,1391,28 (45,64)307,41
Zvýšia sa o:15,416,51 (3,25)21,92
Výpočet: Výpočet Finsideru, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne (odvody živnostníka)
odvody živnostníka
Priemerná mzda vždy ovplyvňuje aj minimálne odvody živnostníka. (ilustračné foto: Depositphotos)

Skutočné poistné sa počíta z priznania

Živnostníkom sa v praxi môže stať, že minimálne zdravotné odvody budú platiť len na začiatku svojho podnikania. Sociálne poistenie pritom neplatia až do podania daňového priznania. Akonáhle prvýkrát priznajú svoje príjmy, zdravotná a Sociálna poisťovňa im na základe toho vypočítajú odvody podľa skutočných zárobkov. Pri sociálnych odvodoch sa môžu odvody meniť v júli, ak živnostník podal priznanie v riadnom termíne. Pri odklade daňového priznania o tri až šesť mesiacov sa odvody menia v októbri. Niekto vtedy začne platiť odvody prvýkrát, iní bude platiť rovnako, ďalším sa výška zmení alebo im táto povinnosť úplne zanikne.

O tom, či živnostník bude musieť platiť odvody a v akej budú výške, rozhoduje, koľko peňazí v hrubom zarobil. Hranica pre platenie odvodov sa každý rok spravidla zvyšuje. Napríklad ak živnostník začal podnikať len minulý rok a nezarobil aspoň 7 266 eur, od júla či októbra ešte nebude musieť platiť odvody. Ak ich platiť bude, suma bude závisieť od vymeriavacieho základu podľa zárobku. Ten sa počíta sčítaním čiastkového základu dane a zaplatených odvodov. Ich súčet sa vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov, počas ktorých bola živnosť otvorená.

Prepočet odvodov robia aj zdravotné poisťovne v takzvanom ročnom zúčtovaní. To spravidla prebieha na jeseň. Keď živnostník zarobil v danom roku viac, ale platil len minimálne odvody, poisťovňa mu s ročným oneskorením pošle nedoplatok. Podľa jeho príjmu mu potom nastaví nové mesačné platby. Zdravotné odvody živnostníka podľa príjmu sa potom počítajú rovnako ako pri sociálnom poistení.

Živnostníci si navyše môžu pýtať časť nedoplatku späť prostredníctvom dodatočného daňového priznania. V klasickom priznaní totiž s nedoplatkom nerátali, preto im štát vypočítal aj vyššiu daň. V dodatočnom priznaní urobia všetko rovnako ako v pôvodnom, k zdravotným odvodom pripočítajú aj nedoplatok.

Pri výpočte odvodov tiež vždy platí, že ak zdravotná a Sociálna poisťovňa živnostníkovi vypočíta mesačný vymeriavací základ nižší ako je ten minimálny, bude platiť vždy najnižšie odvody. A naopak, ak bude pri sociálnych odvodoch mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny, živnostník bude platiť len maximálne odvody. Pri zdravotných odvodoch strop nie je stanovený.

Výška odvodov sa tak môže meniť dvakrát v roku. Prvýkrát sa začínajú platiť v júli či októbri podľa zárobkov. Druhýkrát vždy v januári rastú minimálne odvody živnostníka podľa minimálneho vymeriavacieho základu. Zdravotné odvody sa menia vždy len na začiatku roka.