Nárok na poberanie dávky počas práceneschopnosti (PN) majú aj živnostníci, ktorí platia sociálne odvody. PN živnostníka tiež po novom môže vybaviť lekár. Namiesto päťdielneho tlačiva tak ľudia už v niektorých prípadoch nepotrebujú v podstate žiadne. Platí to len pre tých, ktorých ošetrujúci lekár sa už pripojil do elektronickej PN (ePN), ktorá bola do prevádzky spustená vlani v júni.

Ešte vlani v auguste Sociálna poisťovňa tvrdila, že od lekárov prijíma už takmer 22 percent vypísaných práceneschopností v elektronickej forme. Prvý rok sa oprávnení lekári do systému elektronickej práceneschopnosti zapájajú dobrovoľne, od júna tohto roka to bude povinné. Ide o všeobecných lekárov pre dospelých, gynekológov, pediatrov a lekárov ústavnej starostlivosti. Od roku 2024 k nim pribudnú aj špecialisti.

Keď lekár uzná, že živnostník je práceneschopný, môže začať poberať nemocenskú dávku. Ide o druh dávky zo sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca pre chorobu, úraz alebo karanténne opatrenie. Dávka sa vypláca maximálne 52 týždňov od vzniku PN živnostníka. Po uplynutí tejto doby už nemá nárok na dávku. Môže využiť iné možnosti ako napríklad požiadať o invalidný dôchodok.

Péenku (ne)vybaví lekár

Pre živnostníkov, ktorých lekár vystavuje už len ePN to v praxi znamená, že o nemocenskú dávku v Sociálnej poisťovni už nemusia osobitne žiadať. Po novom len navštívia lekára, ktorý informáciu o ich péenke elektronicky odošle do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne. Zároveň už nie je potrebné v poisťovni podávať osobitnú žiadosť o nemocenskú dávku. Samotné vystavenie ePN lekárom bude automaticky považované za žiadosť o dávku. Poisťovňa bez ďalšieho doručovania papierovej žiadosti nárok na péenku posúdi a vybaví.

Informácie o ePN si môže živnostník aj skontrolovať. Platí to pre tých, ktorí majú aktivovaný prístup do elektronického účtu poistenca v e-Službách. Tam si môžu okrem péenky skontrolovať aj informácie o stave vybavovania dávky. V systéme si budú môcť priamo nahlásiť zmenu pobytu počas práceneschopnosti či upraviť spôsob výplaty na iný bankový účet. Rovnako budú môcť vziať späť žiadosť o dávku, ak si ju neželajú vyplácať. Živnostníci by si tiež pri prvej ePN mali u lekára nahlásiť spôsob výplaty dávky.

pn živnostníka
PN živnostníka tiež po novom môže vybaviť lekár. (Iilustračné foto: Freepik)

Tí, ktorých lekár sa do systému zatiaľ nezapojil, musia do júna žiadať o dávku po starom. PN tiež potvrdzuje lekár, ktorý to musí urobiť na oficiálnom tlačive. Nárok na dávku si potom každý môže uplatniť v Sociálnej poisťovni podľa svojho bydliska. Potvrdenie o PN sa skladá z piatich dielov. Živnostníka bude zaujímať len prvý, druhý a posledný diel potvrdenia. Prvý si berie so sebou a bude sa ním preukazovať v prípade kontroly. Druhý diel je žiadosťou o dávku a posledným dielom sa ukončuje PN živnostníka. Doklady musia byť pobočke predložené spravidla do piateho dňa po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

Počas trvania péenky poisťovňa kontroluje aj takzvané dodržiavanie liečebného režimu. Ak zistí pochybenia, poistenec môže o dávku prísť. Vlani napríklad vykonala 64 059 kontrol a zistila 635 porušení liečebného režimu. V dôsledku toho bola zastavená výplata nemocenskej odo dňa porušenia liečebného režimu až do skončenia dočasnej PN. Celkový hmotný postih na nemocenskej dávke predstavoval 99 226 eur. Poisťovňa taktiež uložila 193 pokút v celkovej sume 3 697 eur.

PN živnostníka sa odvíja od výšky odvodov

Nárok na samotnú dávku má len živnostník, ktorý platí odvody do Sociálnej poisťovne. V prvom roku podnikania sa totiž sociálne poistenie neplatí. Respektíve sa neplatí až do prvého daňového priznania živnostníka. PN živnostníka sa určuje z vymeriavacieho základu, z ktorého platí poistné. Pri péenke sa výška dávky počíta podľa toho, ako dlho je niekto chorý. Za prvé tri dni ľudia dostanú 25 percent denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého dňa už majú nárok na 55 percent.

Zjednodušene si môže svoj denný vymeriavací základ každý vypočítať tak, že svoj vymeriavací základ vynásobí číslom 12 a výsledok vydelí číslom 365. Keďže väčšina samostatne zárobkovo činných ľudí na Slovensku platí len minimálne odvody, aj PN živnostníka sa bude počítať len z minimálneho vymeriavacieho základu. Ten je v tomto roku na úrovni 605,50 eura. Za 30 dní tak môže živnostník v tomto roku dostať zhruba 310 eur. Za 31-dňový mesiac zase približne 321 eur.

Výška nemocenskej má aj svoju maximálnu hranicu. Ak je niekto od januára tohto roka na péenke, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude od štvrtého dňa 43,80 eura. Za prvé tri dni dostane najviac 19,91 eura na deň. Ak bude niekto chorý 30 dní, dostane maximálne 1 242,33 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca bude maximálna dávka na úrovni 1 286,13 eura.

Dávka môže byť aj polovičná, ak sa niekto dostal na PN pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Živnostníkom a dobrovoľne poisteným vypláca nemocenskú od prvého dňa poisťovňa. Živnostník počas péenky nemusí platiť sociálne odvody.

Maximálna péenka v roku 2023:

  • Od 1. do 3. dňa dočasnej PN je denná dávka 25 % vymeriavacieho základu.
  • Od 4. dňa dočasnej PN je denná dávka 55 % vymeriavacieho základu.
  • Maximálna výška nemocenskej je 43,80 € na deň.
  • Maximálne nemocenské za 30 dní je 1 242,33 €.
  • Maximálne nemocenské za 31 dní je 1 286,13 €.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: