Aká je maximálna dávka počas práceneschopnosti (PN) a ako dlho môžem byť PN v roku 2022? Na tieto otázky dáva odpoveď slovenská legislatíva. Podľa nej sa nemocenská dávka vypláca maximálne 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Od januára tohto roka rástol aj maximálny denný vymeriavací základ, podľa ktorého sa počítajú aj najvyššie možné nemocenské dávky.

Ako dlho môžem byť PN


Podľa zákona môže trvať péenka aj viac ako 52 týždňov, no po uplynutí tejto doby už človek nemá nárok na nemocenskú dávku. Môže však využiť iné možnosti ako napríklad požiadať o invalidný dôchodok, dať v práci výpoveď a poberať dávky v nezamestnanosti alebo si v prípade splnenia podmienok nárokovať na dávku v hmotnej núdzi.

Samotná nemocenská je druh dávky zo sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca zamestnancovi, samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) alebo dobrovoľnému poistencovi. Ich práceneschopnosť pre chorobu alebo úraz ale musí potvrdiť ošetrujúci lekár. Osoba môže byť aj v sedemdňovej alebo osemmesačnej ochrannej lehote.

Dočasnú péenku musí lekár potvrdiť na oficiálnom tlačive. Nárok si potom môže každý, kto spĺňa podmienky, uplatniť v Sociálnej poisťovni podľa svojho bydliska. Zamestnanec žiada Sociálnu poisťovňu iba vtedy, ak práceneschopnosť trvala viac ako desať dní.

Akú dávku môžem dostať počas PN

Nemocenská dávka sa určuje pri zamestnancoch z hrubej mzdy, z ktorej za nich platí sociálne odvody zamestnávateľ. Pri SZČO a dobrovoľne poistených sa nemocenská dávka určuje z vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ sa počíta tak, že si napríklad zamestnanec svoju hrubú mzdu vynásobí číslom 12 a výsledok vydelí číslom 365.

 • Vypočítajte si nemocenskú dávku počas PN na našej kalkulačke (kliknite TU).

Výška dávky sa počíta aj podľa toho, ako dlho je niekto na péenke. Za prvé tri dni sa vypláca 25 percent denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého dňa už má každý nárok na 55 percent. Maximálna výška nemocenskej dávky na deň je od januára za prvé tri dni na úrovni 18,62 eura a od štvrtého dňa je to 40,97 eura.

Ako dlho môžem byť PN
Ako dlho môžem byť PN? Dávka sa poberá maximálne 52 týždňov. (Foto: Juraj Káčer/Facebook)

Nemocenská dávky (ako dlho môžem byť PN):

 • Od 1. do 3. dňa dočasnej PN je denná dávka 25 % DVZ.
 • Od 4. dňa dočasnej PN je denná dávka 55 % DVZ.
 • Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2022 je 74,4987 €.
 • Maximálna výška nemocenskej je 40,9742 € na deň.
 • Maximálne nemocenské za 30 dní je 1 229,30 €.
 • Maximálne nemocenské za 31 dní je 1 270,30 €.

V prípade dlhodobej práceneschopnosti dostane poistenec v tomto roku pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci nemocenskú dávku maximálne vo výške 1 229,30 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca bude maximálna dávka na úrovni 1 270,30 eura.

Dávka môže byť aj polovičná, ak sa niekto stal práceneschopným pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Mesačné sumy nemocenského sa zaokrúhľujú vždy na desať eurocentov nahor.

Ako a kedy sa vypláca PN

Dávky zo sociálneho poistenia sa vyplácajú buď na účet poistenca v banke, alebo v hotovosti prostredníctvom pošty na jeho adresu určenú v žiadosti o dávku. Na žiadosť príjemcu sa vypláca aj v prostredníctvom peňažného poukazu na výplatu alebo na účet manžela či manželky v banke.

Nemocenské dávky sú splatné vždy do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Zákon termíny výplat síce nestanovuje, ale pobočky majú interným predpisom zjednotené hraničné termíny výplat nemocenských dávok.

Podmienkou vyplatenia je, že Sociálna poisťovňa má k dispozícii aj všetky potrebné doklady. Tie musia byť pobočke predložené spravidla do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

Kedy sa vypláca nemocenská dávka (ako dlho môžem byť PN):

 • Prvý výplatný termín je stanovený do 15. dňa v mesiaci a druhý výplatný termín do 27. dňa v mesiaci. Ide o hraničné termíny, v ktorých vyplatené dávky odchádzajú zo Sociálnej poisťovne.
 • Ak tieto dátumy pripadnú na nepracovné dni, posúvajú sa na najbližší predchádzajúci pracovný deň.
 • Do prvého výplatného termínu (15. deň) sú zaradené napríklad nemocenská dávka či pandemické ošetrovné.
 • Dávky vyplácané prostredníctvom pošty vypláca pošta okolo 20. dňa v mesiaci.
 • V prípade mimoriadnych situácií si môžu pobočky stanoviť viac výplatných termínov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: