Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára budúceho roka pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Informovala o tom v tlačovej správe. Kalkulačky sú zverejnené na jej webovej stránke. Ľuďom ukážu informatívny výpočet odvodov na rok 2022.

Ako na výpočet odvodov SZČO 2022?


Živnostník si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a do SOciálnej poisťovne. Takto si vypočíta vymeriavací základ, jednotlivé sumy poistného a celkové poistné, ktoré bude mesačne odvádzať v budúcom roku.

Podobne to prebieha aj pri dobrovoľne poistenej osobe. V kalkulačke si najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby. Pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke. Zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa dozvie, koľko má celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Kalkulačky:

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: