Živnostníci, ktorí podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci, budú platiť odvody na základe zárobku v roku 2019 až od 1. februára budúceho roku. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.


„Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie vzniku, zániku resp. trvania povinného sociálneho poistenia SZČO,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Vznik alebo trvanie povinného poistenia aj s určením výšky poistného na základe údajov z daňového priznania Sociálna poisťovňa písomne oznámi živnostníkom do 22. februára 2021. Prvýkrát zaplatia odvody na základe svojho zárobku v roku 2019 až začiatkom marca 2021.