Niektorým živnostníkom každoročne vzniká nedoplatok na zdravotnom poistení. Platia totiž minimálne zdravotné odvody, ktoré nakoniec nemusia zodpovedať ich reálnym zárobkom. Zdravotné poisťovne to prepočítajú v ročnom zúčtovaní, ktoré sa robí až po podaní daňového priznania. To znamená, že nedoplatok príde živnostníkovi s ročným oneskorením. Časť peňazí z nedoplatku ale môžu získať späť.

Keď živnostníci priznávajú svoje príjmy, uvedú len takú výšku zdravotných odvodov, ktoré reálne zaplatili. Nedoplatok za rok, ktorý si už v daňovom priznaní vysporiadali, tak nemôžu doplniť do celkovej výšky zaplatených odvodov. Reálne zaplatia vyššiu daň. Časť týchto peňazí si môžu pýtať od daniarov späť. Z vlastnej iniciatívy musia podať takzvané dodatočné daňové priznanie.

Od klasického daňového priznania sa dodatočné ničím zásadným nelíši. Rozdiel je v tom, že na jeho začiatku musí byť označené, že ide o dodatočné daňové priznanie. Živnostník ho prakticky vypíše rovnako ako to pôvodné. Jedinou zmenou bude výška zaplatených zdravotných odvodov, ku ktorým si musí pripočítať zaplatený nedoplatok na zdravotnom poistení. Okrem toho sa v ňom uvádza rozdiel vo výslednej dani.

Ako si uplatniť nedoplatok v daňovom priznaní

V súčasnosti už majú živnostníci podané daňové priznanie aj za vlaňajšok. Naposledy im nedoplatok na zdravotnom poistení prišiel z ročného vyúčtovania za rok 2021. Ak chcú časť týchto peňazí získať späť prostredníctvom vrátenia dane, existujú dve alternatívy. V prípade, že boli ich zárobky v minulom roku rovnaké ako tie, ktoré mali v roku 2021, môžu si nedoplatok započítať aj do dodatočného daňového priznanie za vlaňajšok. V opačnom prípade musia podať dodatočné daňové priznanie za rok 2021. Dokument je stále k dispozícii aj v elektronickej forme.

Keďže ide o príjmy z podnikania, treba použiť tlačivo daňového priznania typu B. Každý ho nájde v katalógu formulárov na svojom osobnom účte, ktorý má na portáli finančnej správy. V tomto prípade treba hľadať sekciu dane z príjmov fyzickej osoby (typ B), ktorý je platný od januára minulého roka. Po otvorení dokumentu sa ukáže elektronická forma daňového priznania. Hneď na začiatku treba označiť, že ide o dodatočné daňové priznanie.

Živnostník v tomto prípade vyplní kolónky rovnako. Elektronický dokument finančnej správy ho už potom upozorňuje, ktoré napríklad nevyplnil. Výpočet základu dane alebo aj samotnej výšky dane už dopĺňa automaticky. Zmeniť treba len výšku odvodov, ktorá je v tlačive v šiestom oddiele. K pôvodnej sume treba pripočítať nedoplatok. Odvody v tomto prípade nie sú rozdelené na zdravotné a sociálne, uvádza sa len celková suma.

nedoplatok
Niektorým živnostníkom pravidelne chodí nedoplatok na zdravotnom poistení. (ilustračné foto: Depositphotos)

Na konci daňového priznania v desiatom oddiele treba tiež vyplniť rozdiely z dodatočného a riadneho daňového priznania. V prvom riadku sa vypĺňa výška pôvodne zaplatenej dane. Dokument potom automaticky vyplní rozdiel, ktorý by mal daňový úrad živnostníkovi vrátiť. Na konci sa ešte vypĺňa žiadosť o vrátenie daňového preplatku. Vypláca sa buď poštou alebo na bankový účet.

Na konci daňového priznania musí živnostník ešte samostatne upraviť sumu zaplatených zdravotných odvodov. V tomto prípade je už výška odvodov uvedená samostatne. V dokumente sa tiež označuje dátum, potom ho treba už len odoslať.

Zdravotné odvody sa môžu zvýšiť

Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne je 14 percent z vymeriavacieho základu. Sadzba pre živnostníkov so zdravotným postihnutím je polovičná. Minimálne klasické preddavky na zdravotné poistenie v tomto roku predstavujú 84,77 eura mesačne. Živnostníci so zdravotným postihnutím platia 42,39 eura. Živnostníkom sa ich výška mení podľa toho, koľko v skutočnosti zarobili. Keď im v ročnom zúčtovaní pošle poisťovňa nedoplatok, spravidla im zvýši aj preddavky.

Pri výpočte odvodov tiež platí, že ak zdravotná poisťovňa živnostníkovi vypočíta mesačný vymeriavací základ nižší ako je ten minimálny, bude platiť najnižšie odvody. Zdravotné poistenie na rozdiel od sociálneho nemá stanovený maximálny vymeriavací základ. To znamená, že podnikateľ musí platiť poistné podľa jeho reálnych zárobkov z daňového priznania bez obmedzenia výšky. Pri sociálnych odvodoch je maximálny základ na úrovni 8 477 eur mesačne. Ide o hranicu mesačného zárobku na platenie poistného.

Väčšina slovenských živnostníkov platí len minimálne odvody. Od januára tohto roka je minimálna mesačná platba za sociálne a zdravotné poistenie na úrovni 285,49 eura mesačne. Dôvodom je tradičný januárový rast minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý určuje automatický mechanizmus v legislatíve. Niektorým živnostníkom môžu ešte v tomto roku stúpnuť len sociálne odvody. Poisťovňa ich bude počítať z daňového priznania za vlaňajšok. Poistné sa môže zmeniť v júli, prípadne v októbri, ak si niekto odložil podanie daňového priznania.

Minimálne odvody živnostníka v roku 2023

RokMinimálne sociálne odvody (€)Minimálne zdravotné odvody (€)Minimálne odvody spolu (€)
2022187,7879,31 (39,65)267,09
2023200,7284,77 (42,39)285,49
Zvýšia sa o:12,945,46 (2,74)18,4 (15,68)
Výpočet: Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne (nedoplatok)