Daňový bonus na dieťa prešiel v tomto roku zásadnými zmenami. Od júla sa menil výpočet ako aj podmienky nároku. Zmenila sa aj výška daňového bonusu, no tá je po novom stanovená ako maximálny daňový bonus. Skutočná výška bonusu závisí od príjmu rodiča. Výpočet daňového bonusu sa tak v porovnaní s doterajšou situáciou výrazne skomplikoval. Predovšetkým živnostníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, by si mali vopred vyrátať, aký zisk musia dosiahnuť, aby si mohli uplatniť daňový bonus v plnej výške.

Za prvých šesť mesiacov si živnostníci uplatnia daňový bonus ešte v pôvodnej výške podľa počtu a veku detí:

 • daňový bonus na dieťa do 6 rokov – 282,84 eura (47,14 eura mesačne),
 • daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov – 261,60 eura (43,60 eura mesačne),
 • daňový bonus na dieťa nad 15 rokov – 141,42 eura (23,57 eura mesačne).

Od júla si musí živnostník daňový bonus vypočítať na základe svojho príjmu. Zistí tak, či si môže uplatniť maximálny daňový bonus. Ten je za druhý polrok vo výške:

 • 420 eur (70 eur mesačne) na dieťa do 15 rokov,
 • 240 eur (40 eur mesačne) na staršie dieťa.

O tom, či si živnostník môže odpočítať z príjmu celý daňový bonus, alebo sa bude jeho suma krátiť, rozhoduje to, koľko zarobil. Pretože daňový bonus môže dosiahnuť maximálne:

 • 20 % polovice čiastkového základu dane v prípade 1 dieťaťa,
 • 27 % polovice čiastkového základu dane v prípade 2 detí,
 • 34 % polovice čiastkového základu dane v prípade 3 detí,
 • 41 % polovice čiastkového základu dane v prípade 4 detí,
 • 48 % polovice čiastkového základu dane v prípade 5 detí,
 • 55 % polovice čiastkového základu dane v prípade 6 a viacerých detí.

Čiastkový základ dane predstavuje zisk živnostníka – sú to jeho tržby po odpočítaní skutočných či paušálnych výdavkov a zaplatených odvodov. A keďže ide o daňový bonus za polovicu roka, do úvahy sa berie len polovica celoročného zisku.

Koľko musí živnostník zarobiť, aby si mohol odpočítať maximálny daňový bonus

Deti do 15 rokovDeti nad 15 rokovMaximálny daňový bonusPožadovaný ziskMinimálne tržby v prípade paušálnych výdavkov
104204 20018 512,70
208406 22323 570,20
301 2607 41226 542,70
012402 40014 012,70
024803 55616 902,70
037204 23618 602,70
116604 88920 235,20
129005 29521 250,20
211 0806 35323 895,20
221 3206 44024 112,70
Pozn.: Výpočet tržieb vychádza z predpokladu, že živnostník platí minimálne odvody. Výpočet Finsider

Ak živnostník nedosiahne požadovaný zisk, ako je uvedený v tabuľke, výška daňového bonusu sa mu bude krátiť. Vypočíta sa ako stanovené percento z jeho polovice zisku (čiastkového základu dane).

Živnostníci sa však nemusia báť, že ak budú mať veľmi nízky príjem, dostanú len pár eur. Pre tento rok ešte platí, že ak je daňový bonus podľa starých pravidiel pre rodiča výhodnejší, môže si ho takto uplatniť aj v daňovom priznaní za tento rok. Živnostníci s nízkym zárobkom si tak uplatnia minimálne tie sumy, ktoré platili v prvom polroku.

Maximálny daňový bonus
Maximálny daňový bonus nemusí získať každý, závisí to od príjmu a počtu detí. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Čo už platí a ako sa bude bonus ešte meniť

Okrem zmien pri výške sa tento rok zmenili aj podmienky nároku. Získa ho každý rodič s príjmom už od jedného eura. Pred zmenami musel jeho ročný príjem dosiahnuť aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy. Dočasne sa bude meniť aj maximálna suma. Od januára si rodičia budú si môcť ľudia na deti do 18 rokov uplatňovať maximálnu sumu 140 eur a nad 18 rokov veku sumu 50 eur. Pri splnení podmienok si ho budú môcť uplatňovať za jednotlivé mesiace od januára budúceho roka až do decembra 2024.

Čiastočne sa upravia aj pravidlá. Keď nebude na maximálny daňový bonus na deti stačiť príjem jedného rodiča, môžu sa k tomu pripočítať aj zárobky toho druhého. Letné zmeny v pravidlách totiž v praxi spôsobili, že niektoré skupiny rodičov by nezískali maximálnu výšku daňového bonusu alebo budú mať od januára budúceho roka nárok na nižšiu sumu ako podľa starých pravidiel. Bonus totiž môže v súčasnosti čerpať vždy len jeden z rodičov do 25. roku života dieťaťa, ktoré ešte chodí do školy. Sčítaním príjmov sa tento nedostatok napraví.

Už schválený návrh novely zákona by mal zmeniť aj zle vyplatený daňový bonus. „Ak bol daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus,“ píšu legislatívci v návrhu. To v praxi znamená, že rodičia nebudú musieť vracať už vyplatený a priznaný daňový bonus na dieťa napriek tomu, že bol vypočítaný nesprávne.