Keď nebude na maximálny daňový bonus na deti stačiť príjem jedného rodiča, môžu sa k tomu pripočítať aj zárobky toho druhého. Ľudia si budú môcť na deti uplatňovať maximálnu sumu 140 eur. Túto sumu budú rodičia dostávať len počas prechodného obdobia v trvaní dvoch rokov. Počíta s tým vládny návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý v utorok (6. december) schválil parlament.


Novela by mala dopĺňať už upravené pravidlá nároku a výšky na daňový bonus, ktoré nastali v máji tohto roka schválením zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií. V dvoch fázach sa upravujú podmienky nároku, vekové kategórie detí a tiež mechanizmus výpočtu.

V praxi ale zmeny spôsobili, že niektoré skupiny rodičov by nezískali maximálnu výšku daňového bonusu alebo budú mať od januára budúceho roka nárok na nižšiu sumu ako podľa starých pravidiel. Vládny návrh teda rodičom zaručí, že ak ich príjem nebude stačiť na uplatnenie celého nároku daňového bonusu, môžu si svoj čiastkový základ dane ešte navýšiť o príjem druhého rodiča.

Po schválení novely si môžu ľudia na deti do 18 rokov uplatňovať maximálnu sumu 140 eur a nad 18 rokov veku sumu 50 eur. Pri splnení podmienok si ho môžu uplatňovať za jednotlivé mesiace od januára budúceho roka až do decembra 2024. Vo všetkých prípadoch ide o maximálne možné sumy nároku a reálna výška bonusu sa bude počítať podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí. Od januára sa mal pôvodne daňový bonus na deti do 15 rokov zvýšiť na sto eur a bonus na deti nad 15 rokov na 50 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: