Daňové zvýhodnenie na deti do 18 rokov veku bude nakoniec na úrovni 140 eur mesačne. Túto sumu budú rodičia dostávať len počas prechodného obdobia v trvaní dvoch rokov. Maximálna čiastka bude platiť pre daňový bonus od roku 2023 až do konca decembra 2024. Vyplýva to z navrhovaných pozmeňujúcich návrhov k vládnej novele zákona o dani z príjmov, ktorá je momentálne v druhom čítaní. Rovnaká novela rieši spojenie zárobkov rodičov, aby mali nárok na vyšší daňový bonus.

Novela by mala dopĺňať už upravené pravidlá nároku a výšky na daňový bonus, ktoré platia od mája tohto roka schválením zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií. V dvoch fázach sa upravujú podmienky nároku, vekové kategórie detí a tiež mechanizmus výpočtu. Prvá fáza nastala v júli tohto roka, druhá začne platiť od januára budúceho roka. Ak prejde aktuálny návrh, získa daňový bonus od roku 2023 viac ľudí a vo vyššej sume.

Prvou zmenou, ktorá je už v platnosti, je nárok podľa veku dieťaťa. Kým do konca júna tohto roka bola suma bonusu rozdelená na vekové skupiny detí do šesť rokov, od šesť do 15 rokov a na deti nad 15 rokov, po novom je rozdiel v vo výške bonusu len pri deťoch do a nad 15 rokov. Na mladšie si rodičia môžu od júla uplatniť maximálne 70 eur a na deti nad 15 rokov veku najviac 40 eur mesačne.

Daňový bonus od roku 2023

Od januára by sa daňový bonus na deti do 15 rokov mal zvýšiť na sto eur a bonus na deti nad 15 rokov na 50 eur. Ak poslanci schvália pozmeňujúci návrh, budú si môcť ľudia na deti do 18 rokov uplatňovať maximálnu sumu 140 eur a nad 18 rokov veku sumu 50 eur. Pri splnení podmienok si ho môžu uplatňovať za jednotlivé mesiace od januára budúceho roka až do decembra 2024. Vo všetkých prípadoch ide o maximálne možné sumy nároku a reálna výška bonusu sa bude počítať podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí.

Najnižší bonus je na úrovni 20 percent z čiastkového základu dane rodiča pri jednom dieťati. S každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Pri dvoch deťoch to bude 27 percent, pri troch 34 percent, pri štyroch 41 percent, za päť detí to bude 48 percent a maximálna sadzba bude 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí. Aktuálna novela zákona o dani z príjmov po schválení zabezpečí, že keď nebude na maximálny bonus stačiť príjem jedného rodiča, pripočítajú sa aj zárobky toho druhého.

Maximálna výška daňového bonusu

Počet vyživovaných detíDaňový bonus od roku 2023
(percento zo základu dane)
120 %
227 %
334 %
441 %
548 %
6 a viac55 %
Zdroj: Zákon o financovaní voľného času dieťaťa (daňový bonus od roku 2023)

Zmeny totiž v praxi spôsobili, že niektoré skupiny rodičov nezískajú maximálnu výšku daňového bonusu alebo budú mať od januára budúceho roka nárok na nižšiu sumu ako podľa starých pravidiel. Bonus totiž môže v súčasnosti čerpať vždy len jeden z rodičov do 25. roku života dieťaťa, ktoré ešte chodí do školy. Sčítaním príjmov sa tento nedostatok podľa návrhu napraví.

Druhý rodič musí tiež spĺňať podmienky na získanie daňového bonusu. Ak to bude platiť len časť roka, základ dane druhého rodiča sa navýši len o pomernú časť podľa počtu mesiacov, kedy ich druhý rodič spĺňal.

Daňový bonus od roku 2023
Daňový bonus od roku 2023 bude dočasne o niečo vyšší. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Čo sa ešte zmenilo pri daňovom zvýhodnení

Súčasný návrh by mal zmeniť aj zle vyplatený daňový bonus. „Ak bol daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus,“ píšu legislatívci v návrhu. To v praxi znamená, že rodičia nebudú musieť vracať už vyplatený a priznaný daňový bonus na dieťa napriek tomu, že bol vypočítaný nesprávne.

Výpočet pre daňový bonus od roku 2023 sa bude meniť v prípadoch, kedy sa mení počet detí, na ktoré si ho rodič uplatňuje. Bez ohľadu na to, ako sa ich počet zmení, výška bonusu sa uplatní ako „úhrn nárokov na daňový bonus v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, v ktorých daňovník vyživoval príslušný počet detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus“. Bonus sa tak bude počítať za každý mesiac a podľa počtu detí, na ktoré si ho vtedy mohol uplatniť.

Okrem zmien pri výške sa zmenili aj podmienky nároku. Získa ho každý rodič s príjmom už od jedného eura. Pred zmenami musel jeho ročný príjem dosiahnuť aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy. Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta aj s tým, že ak bude daňový bonus podľa starých pravidiel do konca tohto roka pre rodiča výhodnejší ako ten pred júlom, firma bude rodičovi vyplácať pre neho výhodnejšiu sumu. To isté platí aj pri ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní za tento rok.

Zamestnávateľ musí do konca tohto roka počítať zamestnancom bonus podľa nových aj podľa starých pravidiel. Ak bude pre rodiča výhodnejšie uplatňovať si daňový bonus podľa starých pravidiel, musí mu to firma uplatniť aj vo výplate. Od januára budúceho roka to už platiť nebude. Podľa starých pravidiel mali rodičia detí do šesť rokov nárok na 47,14 eura, pri deťoch od šesť do 15 rokov poberali mesačne 43,60 eura a na deti nad 15 rokov čerpali 23,57 eura mesačne.