Daňový bonus od 1. júla 2022 počítajú firemné účtovníčky po novom. Do platnosti totiž vstúpila prvá fáza zvyšovania prídavkov a bonusu na deti, ktorú priniesol zákon o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií. Daňový bonus na dieťa bude po novom rozdelený len na dve vekové kategórie, zvýši sa jeho suma a zmení sa aj jeho výpočet. Zamestnanci to v praxi uvidia už vo výplate za júl tohto roka, ktorú dostanú v auguste.


Prvou zmenou je nárok podľa veku dieťaťa. Kým do konca júna tohto roka bola suma daňového bonusu rozdelená na vekové skupiny detí do šesť rokov, od šesť do 15 rokov a na deti nad 15 rokov, po novom bude štát robiť rozdiel len v sume pri deťoch do a nad 15 rokov.

Doteraz mali rodičia detí do šesť rokov nárok na 47,14 eura, pri deťoch od šesť do 15 rokov poberali mesačne 43,60 eura a na deti nad 15 rokov čerpali 23,57 eura mesačne. Od júla majú nárok na maximálne 70 eur mesačne pri deťoch do 15 rokov a najviac na 40 eur mesačne pri deťoch nad 15 rokov veku.

V praxi sa ale bude reálna výška bonusu počítať podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí. Zákon počíta aj s tým, že ak bude daňový bonus podľa starých pravidiel do konca tohto roka pre rodiča výhodnejší ako ten, ktorý platí od júla, firma bude zamestnancovi vyplácať pre neho výhodnejšou sumu. To isté platí aj pri ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní za tento rok.

Po novom tiež vznikne nárok na daňový bonus každému rodičovi s príjmom už od jedného eura. Pred zmenami musel jeho ročný príjem dosiahnuť aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy. Bonus sa tiež čerpá do 25. roku života dieťaťa, ak zároveň chodí na denné štúdium strednej či vysokej školy. Uplatňuje si ho vždy len jeden z rodičov. Na tom sa od júla nič nezmenilo.

Ako sa počíta daňový bonus od 1. júla 2022

Napriek tomu, že ministerstvo financií avizovalo zvýšenie daňového bonusu na 70 eur a 40 eur, niekto môže v praxi dostať aj menšiu sumu. Legislatíva je totiž od júla nastavená tak, že sa jeho reálna výška počíta percentom z takzvaného čiastkového základu dane. Pri zamestnancoch je to ich reálny mesačný príjem bez odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré mu štát strháva z výplaty.

Najnižší bonus bude na úrovni 20 percent z čiastkového základu pri jednom dieťati a s každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Inak povedané, pri dvoch deťoch to bude 27 percent, pri troch 34 percent, pri štyroch 41 percent, za päť detí to bude 48 percent a maximálna sadzba bude 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí.

Počet vyživovaných detíPercentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
120 %
227 %
334 %
441 %
548 %
6 a viac55 %
Zdroj: Zákon o financovaní voľného času dieťaťa (daňový bonus od 1. júla 2022)

Firemná účtovníčka teda bude musieť najprv vypočítať výšku bonusu podľa percent z čiastkového základu dane a porovnať ho s maximálnou sumou podľa veku na úrovni 70 eur a 40 eur. Ak bude výsledok nižší ako maximálne sumy daňového bonusu v zákone, rodič dostane sumu podľa výsledku jej výpočtu. V prípade, že bude výsledok vyšší, zamestnanec dostane len maximálne stanovené sumy bonusu.

Napríklad ak bude mať rodič dvoch detí do 15 rokov podľa percentuálneho výpočtu z jeho príjmu nárok na bonus vo výške 160 eur mesačne, reálne sa mu vo výplate uplatní len 140 eur mesačne. Výsledok výpočtu je totiž vyšší ako maximálna suma na dve deti do 15 rokov, na ktoré môže dostať maximálne 140 eur.

Účtovníčka ešte musí do konca tohto roka počítať zamestnancom bonus podľa nových aj podľa starých pravidiel. Ak bude pre rodiča výhodnejšie uplatňovať si daňový bonus podľa starých pravidiel, musí mu to zamestnávateľ uplatniť aj vo výplate. Od januára budúceho roka to už platiť nebude.

Daňový bonus od 1. júla 2022
Daňový bonus od 1. júla 2022 sa počíta po novom (Ilustračné foto: Freepik)

Bonus vo výplate zamestnanca

Do júla sa bonus počítal tak, že firma zamestnancovi z výplaty strhla povinné odvody a vypočítala daň. K čistej mzde potom dostal takú sumu bonusu, na ktorú mal nárok podľa veku a počtu detí. Napríklad rodič s minimálnou mzdou na súčasnej úrovni dostal výplatu bez bonusu v sume niečo málo cez 525 eur. S uplatnením bonusu na jedno štvorročné dieťa a na jedno dieťa vo veku 17 rokov dostal vyše 596 eur mesačne.

Zamestnanec s priemernou mzdou na Slovensku dostával ešte pred júlom v čistom 921,98 eura. Po uplatnení daňového bonusu na jedno dieťa do šesť rokov a na jedno nad 15 rokov dostal vyše 992 eur mesačne. Obaja zamestnanci z týchto príkladov si mohli mesačne uplatniť daňový bonus spolu na úrovni 70,71 eura mesačne.

Výpočet daňového bonusu podľa starých pravidiel (daňový bonus do 30. júna 2022):

Časť mzdy zamestnancaPríklad č. 1 (suma)Príklad č. 2 (suma)
Hrubá mzda za mesiac1 211 €646 €
Daňový bonus na deti70,71 €70,71 €
Čistá mesačná mzda992,69 €596,36 €
Čistá mesačná mzda bez daňového bonusu921,98 €525,65 €
Výpočet redakcie Finsideru

Od júla už bude firma pri zamestnancoch z predchádzajúcich príkladov pri výpočte postupovať inak. Najprv musí vypočítať bonus percentom z hrubej mzdy bez odvodov. Rodič s minimálnou mzdou by pri dvoch deťoch mal podľa výpočtu nárok na bonus vo výške niečo málo cez 151 eur. Keďže pri jednom dieťati do 15 rokov môže čerpať maximálne 70 eur a pri jednom nad 15 rokov zase 40 eur, reálna výška jeho bonusu bude 110 eur.

Zamestnanec s priemernou mzdou by si mohol po uplatnení nových pravidiel nárokovať bonus až vo výške takmer 293 eur mesačne. Maximálne si ale pri rovnakom počte detí a v rovnakom veku môže uplatniť 110 eur mesačne. Na záver firma ešte porovná výšku bonusu podľa starých a podľa nových pravidiel. V oboch príkladoch je pre zamestnancov výhodnejšie uplatňovať si bonus podľa tých pravidiel, ktoré platia od júla tohto roka.

Obaja zamestnanci si vďaka tomu v júlovej výplate oproti tej júnovej prilepšia. Zamestnanec s minimálnou mzdou aj zamestnanec s priemernou mzdou od júla dostanú o vyše 39 eur vyššiu mesačnú výplatu.

Výpočet daňového bonusu podľa nový pravidiel (daňový bonus od 1. júla 2022):

Časť mzdy zamestnancaPríklad č. 1 (suma)Príklad č. 2 (suma)
Hrubá mzda za mesiac1 211 €646 €
Daňový bonus na deti110 €110 €
Čistá mesačná mzda1 031,98 €635,65 €
Čistá mesačná mzda bez daňového bonusu921,98 €525,65 €
Výpočet redakcie Finsideru (daňový bonus od 1. júla 2022)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: