Viac ako tritisíc daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich finančná správa upozorní na nesprávne uplatnený daňový bonus na dieťa za roky 2018, 2019 a 2020. Upozornila na to hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská. V prípade nezrovnalostí majú do konca roka čas na podanie daňového priznania a zaplatenie vzniknutého rozdielu na dani z príjmu. Ide už o  tretiu takúto preventívnu akciu, ktorou chce štát zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností .


Listy sú rozdelené do dvoch typov. Prvý je pre tých, kde si bonus na dieťa uplatnil iba jeden rodič. Buď ho vyplatil zamestnávateľ matke alebo otcovi a v rovnakej výške aj správca dane na základe podaného priznania. Druhý typ listu je určený pre tých rodičov, ktorí si obaja uplatnili bonus. Upozornenie dostane v tomto prípade vždy otec. Rodič, ktorý si uplatnil bonus neoprávnene, musí podať riadne alebo dodatočné daňové priznanie.

Finančná správa preverila vybrané rodičovské páry, u ktorých identifikovala dvojnásobné uplatnenie bonusu. Nález z uskutočnených preverovaní dosiahol priemerne na rodičovský pár 1 237 eur. Finančná správa eviduje aj prípady zneužívania vo forme deklarovania fiktívnych zamestnaneckých pomerov zo zahraničia a uplatňovania daňového bonusu na Slovensku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: