Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni. Budú sa odvíjať od ich daňového priznania podaného do konca marca tohto roka. Niekto začne platiť odvody prvýkrát, iným sa zmení ich výška a ďalší ich platiť prestanú.


Poisťovňa bude o zmenách každého živnostníka už tradične informovať do 21. júla tohto roka. Oznámi im teda vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla.

Oznámenia im poisťovňa pošle automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať. Informácie dostanú písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: