Priemyselná produkcia Slovenska zostala v máji tohto roka na úrovni minulého roka. Po výraznom marcovom prepade a naopak, pomerne výraznom aprílovom raste, bol jej výkon medziročne nižší len o 0,1 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Najvýznamnejší negatívny vplyv na priemyselnú produkciu v piatom mesiaci tohto roka mal pokles vo výrobe kovov o viac ako 15 percent. Nadol ťahalo priemysel aj takmer 18-percentné zníženie výkonu vo výrobe strojov a zariadení. Naďalej sa prejavoval výrazný prepad v ťažbe a dobývaní, kde v dôsledku zatvorenia baní od začiatku roka je produkcia výrazne medziročne nižšia, v máji to bolo o 31,6 percenta. Priemysel od výraznejšieho prepadu zachraňoval vyšší výkon v kľúčovej výrobe dopravných prostriedkov, ktorý pokračoval aj v máji. Tempo rastu sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalilo o polovicu, keď dosiahlo necelých osem percent.

K pozitívnemu vývoju celého priemyslu prispel pokračujúci medziročne významne vyšší výkon v energetike, teda v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. V máji odvetvie vykázalo rast o 28,7 percenta. O takmer 14 percent vyššiu produkciu ako pred rokom vykázala tiež výroba potravín. V plusových číslach sa šiesty mesiac v rade udržala výroba elektrických zariadení, v máji medziročne stúpla o 7,2 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: