Pivovar Šariš tvrdí, že počas nadchádzajúcich mesiacov by mal dosiahnuť nulové skládkovanie odpadu z jeho výroby. Vlani na skládky putovalo 0,2 percenta odpadov z výroby, v tomto roku by sa už nemalo vyvážať nič. Informovala o tom spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, pod ktorú pivovar spadá. Umožniť by to mala nová spolupráca so spoločnosťou prevádzkujúcou zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov.


Vlani predstavovalo 95 percent odpadov pivovarské mláto, kvasnice a iný sladovnícky materiál. Tie sú potom dodávané poľnohospodárom. Ostatné vyseparované zložky, ako napríklad obaly zo skla či z papiera, etikety, obaly z plastu či kovové obaly putujú do príslušných spoločností, ktoré sa postarajú o ich recykláciu. Zvyšné odpady, ako napríklad obaly z dreva či zmiešané obaly, putujú na energetické využitie.

Najväčšiu časť skládkovaných odpadov pritom v minulosti tvorili etikety z umývania fliaš. Aktuálne sa stávajú súčasťou recyklátu, ktorý sa využíva napríklad pri výrobe nových kartónových obalov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: