Sprostredkovateľ ŠKOVRAN s.r.o pôsobí ako podriadený finančný agent v spoločnosti FinCloud s.r.o.


Adresa: Pod lesom 141/4B, 08266 Šarišské Sokolovce

Sprostredkovateľ ŠKOVRAN s.r.o má oprávnenie vykonávať tieto činnosti:

  • podriadený finančný agent – sektor poistenia alebo zaistenia
  • podriadený finančný agent – sektor kapitálového trhu
  • podriadený finančný agent – sektor doplnkového dôchodkového sporenia
  • podriadený finančný agent – sektor prijímania vkladov
  • podriadený finančný agent – sektor starobného dôchodkového sporenia
  • podriadený finančný agent – sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Údaje sú aktuálne ku dňu: 16. 05. 2024

Konkrétneho sprostredkovateľa môžete nájsť na stránke Národnej banky Slovenska. Tam si môžete vždy overiť, aké oprávnenia má a s kým má uzatvorenú zmluvu. Takisto si môžete pozrieť, s kým spolupracoval v minulosti. Mnohí sprostredkovatelia vystupujú pod spoločnosťou s ručením obmedzeným. V takom prípade nenájdete meno konkrétneho sprostredkovateľa ale len firmu.

Zdroj: Národná banka Slovenska

Zobraziť všetkých sprostredkovateľov

Hodnotenie