Sprostredkovateľ Svarožič s.r.o. pôsobí ako podriadený finančný agent v spoločnosti Umbrella Group, s. r. o.


Adresa: Mládežnícka 2101/36, 01701 Považská Bystrica

Sprostredkovateľ Svarožič s.r.o. má oprávnenie vykonávať tieto činnosti:

  • podriadený finančný agent – sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Údaje sú aktuálne ku dňu: 16. 05. 2024

Konkrétneho sprostredkovateľa môžete nájsť na stránke Národnej banky Slovenska. Tam si môžete vždy overiť, aké oprávnenia má a s kým má uzatvorenú zmluvu. Takisto si môžete pozrieť, s kým spolupracoval v minulosti. Mnohí sprostredkovatelia vystupujú pod spoločnosťou s ručením obmedzeným. V takom prípade nenájdete meno konkrétneho sprostredkovateľa ale len firmu.

Zdroj: Národná banka Slovenska

Zobraziť všetkých sprostredkovateľov

Hodnotenie